Stedlig kurs

Bokføringsreglene fra A til Å

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 7
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, skattemeldinger for skatt og merverdiavgift mv. Alle norske foretak som har regnskapsplikt og/eller plikt til å levere skattemelding for merverdiavgift eller næringsoppgave skal følge bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Kurset er publisert i 2019.
Del:

Bokføringsreglene er i stadig endring og utvikling og dette kurset er oppdatert på de nyeste reglene. Kurset gir en oversikt over bokføringsregelverket i sin helhet, og omhandler lov, forskrifter, god bokføringsskikk, uttalelser fra Skattedirektoratet mv. Målet er å gi grunnleggende kompetanse innenfor bokføringsregelverket.

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med bokføring, eller som skal begynne å arbeide med bokføring, og som har behov for en innføring i gjeldende regelverk på området. Kurset passer både til den som skal utføre bokføring og den som skal etterkontrollere andres bokføring.

Innhold

 • Bokføringsplikt
 • Grunnleggende bokføringsprinsipper
 • Oversikt over kilder og litteratur
 • Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering
 • Sporbarhet
 • Ajourhold
 • Bokføringsvaluta 
 • Krav til språk
 • Retting av bokførte opplysninger
 • Kontantomsetning
 • Formidling og kommisjon
 • Krav til fakturering
 • Dokumentasjon av bokførte opplysninger
 • Dokumentasjon av balansen
 • Oppbevaring og sikring av regnskapsmateriale
 • Elektronisk tilgjengelighet til bokførte opplysninger
 • SAF-T
 • Bistand og informasjon til kontrollmyndighet
 • Sentrale bransjebestemmelser

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå