Stedlig kurs

Aksjeloven - nyheter og ofte stilte spørsmål

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • Foretaksrett 7
    Klokke Klokke ikon
  • Revisor:
  • Annet 7
    Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Del:

Det er gjennomført viktige endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven. Dette kurset setter søkelys på regnskapsførers mulighet til å bekrefte innbetalt aksjekapital, hva vedtektene bør inneholde, revisors og regnskapsførers attestasjoner, bruk av digital saksbehandling, styrets handleplikt og andre sentrale spørsmål til aksjelovgivningen. Etter kurset skal deltakerne kunne reglene om mellombalanser, utbytte, kjøp av egne aksjer mv. Kurset forteller deg hva du må kunne etter endringene i 2018 og 2019.

Målgruppe

Alle som arbeider med aksjeselskaper enten i styre eller som rådgiver, samt revisorer.

Innhold

• Endringer i reglene om særattestasjoner

• Hva skal/bør autorisert regnskapsfører/advokat eller revisor gjøre i forbindelse med bekreftelse av aksjekapital

• Ansvar i forbindelse med bekreftelse av aksjekapital

• Konsekvenser av feil rapportering av aksjekapital

• Endringer i reglene for å stifte aksjeselskaper

• Praktisk gjennomgang av å stifte aksjeselskap

• Hva bør vedtektene inneholde

• Hva trenger ikke revisor å attestere lenger

• Endret oppbevaringstid for selskapsdokumentasjon.

• Digitale løsninger

• Regnskapsmessige konsekvenser

• Lovendring vedrørende styrets handleplikt ved tap av egenkapital

• Hva må styret gjøre?

• Er styreansvaret endret?

• Avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre mv.

• Endringer i revisjonsplikten – nye regler for selskaper med autorisert regnskapsfører

• Endringer i reglene om fravalg av revisjon 

• Mellombalanser – nye regler
- Revisjonsplikt
- Innsendelse og registrering
- Når kan evt utbytte utdeles med bakgrunn i mellombalanse

• Vesentlige endringer i reglene om avvikling av aksjeselskap

• Endringer i reglene om avtaler mellom selskapet og nærstående parter - aksjeloven § 3-8.

• Hvilke endringer gjelder for henholdsvis AS og ASA

• Egne aksjer – hvilke regler gjelder

• Litt om lovlige og ulovlige utdelinger

• Andre aktuelle selskapsrettslige problemstillinger med blant annet dommer og uttalelser

Gjennomføring

Forelesning, diskusjon og eksempler.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
  • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå