Stedlig kurs

Skatt og regnskap 2019/2020

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • RF/GRFS 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 2
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Kurset gir oppdatering på årets nyheter innen bokføring, regnskap, skatt, avgift og andre områder av betydning for regnskapsføringen. Vi gjennomgår både nyheter som har virkning for inneværende regnskapsår og nyheter som gjelder neste år. Dette omfatter nye rettsregler, relevante dommer, nyheter i aktuelle skjemaer, viktige sjekkpunkter som forberedelse til årsoppgjøret og eventuelle sentrale nyheter innenfor selskapsretten for inneværende år. I tillegg gjennomgås endringer i satser, regnskaps-, skatte- og avgiftsregler i neste års statsbudsjett. 

Til kurset følger det med en meget fyldig og god kursdokumentasjon – et praktisk og nyttig oppslagsverk når du trenger det. Oppslagsverket er elektronisk med direkte linker til ytterligere informasjon fra andre kilder.

Målgruppe

Kurset er særlig tilrettelagt for deg som jobber innenfor SMB segmentet, men alle som arbeider med bokføring, utarbeidelse av årsregnskap og ligningsoppgaver vil få et godt utbytte av å delta. 

Kursinnhold

Nyheter siste år:

• Årets nyheter innenfor bokføring, regnskap, skatt, merverdiavgift, lønnsområdet, selskapsrett mv.
• Endringer i aksjeloven og annen selskapslovgivning
• Ny hvitvaskingslov og lov om register over reelle rettighetshavere
• Skattesatser og beløpsgrenser for inneværende år
• Sentrale dommer og uttalelser i løpet av siste år
• Viktige punkter for den kommende årsavslutningen

Tidsaktuelle emner :
• Hvilke aktuelle emner som blir tatt opp, vil bli avklart nærmere kursstart og orientert om i egen markedsføring, samt på www.regnskapnorge.no under menyvalget "kurs”. Dette er avhengig av hvilke lovendringer som blir vedtatt når det nærmer seg årets slutt.

Nyheter i skjemaer:
• Kjente nyheter i skjemaer vil bli gjennomgått

Aktualiteter på lønnsområdet:
• Nyheter av betydning for lønnsrapporteringen
• Reise og diett – endringer i satser, beløpsgrenser mv

Nyheter for neste år:
• Neste års statsbudsjett og dets betydning for regnskaps-, skatte- og avgiftslovgivningen mv.
• Status på ny regnskapsførerlovgivning
• Skattesatser og beløpsgrenser for neste år
• Skatteplanlegging - råd og vink

I tillegg vil kursinnholdet tilpasses i forhold til aktuelle uttalelser/nyheter underveis i året.

Undervisningsform

Praktisk rettet forelesning med gjennomgåelse av rettsregler, dommer, standarder og uttalelser. Det oppfordres til dialog og spørsmål.

Pris

Medlem: 2500,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2500,-
Normalpris: 3100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 04. des
  ASKER
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 05. des
  HAUGESUND
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 11. des
  ÅLESUND
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 13. des
  SANDEFJORD
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 16. des
  ALTA
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 17. des
  TROMSØ
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 02. des
  OSLO
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 03. des
  LILLEHAMMER
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 04. des
  TRONDHEIM
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 11. des
  BRØNNØYSUND
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 12. des
  MO I RANA
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 13. des
  HARSTAD
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 16. des
  NARVIK
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 17. des
  SVOLVÆR
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 18. des
  BODØ
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 15. jan
  BERGEN
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 16. jan
  OSLO
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 17. jan
  TRONDHEIM
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 04. des
  FØRDE
 • Kursleder Helge Johnny Mass Andersen
 • 12. des
  DRAMMEN
 • Kursleder Helge Johnny Mass Andersen
 • 13. des
  OSLO
 • Kursleder Helge Johnny Mass Andersen
 • 16. des
  BERGEN
 • Kursleder Helge Johnny Mass Andersen
 • 17. des
  STAVANGER
 • Kursleder Helge Johnny Mass Andersen
 • 18. des
  KRISTIANSAND S
 • Kursleder Helge Johnny Mass Andersen
 • 19. des
  ARENDAL
 • Kursleder Helge Johnny Mass Andersen
 • 12. des
  HAMAR
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 11. des
  GRÅLUM
 • Kursleder Helge Johnny Mass Andersen
 • 19. des
  SKIEN
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 03. des
  GOL
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor
 • Kursleder