Stedlig kurs

Skatt 2019 - nyheter og aktuelle temaer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • Skatt 7
    Klokke Klokke ikon
  • Revisor:
  • Skatt 7
    Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Del:

Skal du være oppdatert innen skatteretten, er dette kurset du skal gå på.

Dette er et helt nytt kurs, og du som går på dette kurset skal bli oppdatert på nye skatteregler og andre nyheter på skatteområdet. Det er vedtatt nye regler om naturalytelser som får betydning både for arbeidsgiver og arbeidstaker, med nye regler om innberetning. Forslaget til lovfesting av den ulovfestede gjennomskjæringsregelen gjennomgås i detalj. Du skal få kunnskap om resultatet av viktige skattedommer, klagenemndsvedtak og uttalelser, samt hvordan skatteetaten og domstolene ser på ulike problemstillinger. Kurset er et aktualitetskurs hvor du ajourføres på skatteområdet. Endelige temaer avhenger av hvilke lovendringer som kommer samt hvilke problemstillinger som de siste erfaringer gjør særlig aktuelle. Emner blir også utvalgt i samarbeid med Regnskap Norges fagavdeling på bakgrunn av hva medlemmene ofte har utfordringer med. Forventet utvikling i beskatning, herunder skattesatser blir gjennomgått. Kurset forteller også hvordan organisere virksomheten smart.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som har behov for å være oppdatert på skatteområdet samt deg som gir råd om skatt og bistår med eller kontrollerer årsavslutninger. Kurset baserer seg på at deltakerne har grunnleggende kunnskaper om skatt.

Innhold

• Nye skatteregler
- Revidert nasjonalbudsjett 2019
- Komplett oversikt over nye regler om naturalytelser med siste endringer
- Statsbudsjettet 2019
- Ny lovfesting av omgåelsesregler
- Alle andre vesentlige lovendringer på skatteområdet

• Aktuelle dommer og uttalelser
- Hva har dommene å si for det praktiske arbeidet

• Særlig aktuelle skattemessige temaer
- Hva vil være lovlige tilpasninger
- Hvor går grensen
- Reglene for lønn/naturalytelser

• Aktuelle skatteavgjørelser
- Fra Skatteklagenemndas saksbehandling

• Skattemessige fallgruver

Gjennomføring

Foredrag med eksempler og diskusjon om sentrale problemstillinger

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
  • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå