Nettkurs

SkatteFUNN - tilskuddsordning for bedrifter med FoU-prosjekter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 1
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Finansregn. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatt 1
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Det er flere skatteFUNN - prosjekter nå enn noensinne. Det kan være utfordrende å få oversikt over regelverket for å benytte de muligheter som skatteFUNN - ordningen gir. I dette kurset får du som revisor eller regnskapsfører vite hvordan du skal forholde deg til regelverket og settes i stand til å rådgi gi dine kunder i tilknytning til FoU-prosjekter eller håndterer bedriftens egne FoU-prosjekter – fra identifisering av aktuelle prosjekter til søknadsprosess, oppfølging og rapportering. 

Målgruppe

Kurset er svært relevant for regnskapsførere og revisorer som har kunder med FoU-prosjekter, samt ledelse/økonomifunksjon i bedrifter med FoU-prosjekter. 

Innhold

 • Bakgrunn og historikk
 • Overordnet rammeverk
 • FoU- definisjonen
 • Beregning av skatteFUNN-fradraget
  • Hvilke kostnader kan inngå i fradragsgrunnlaget
  • Behandling av prosjektinntekter
  • Fradragets størrelse
   • Maksimalgrenser
   • Begrensninger som følge av annen offentlig støtte
 • Administrasjon av skatteFUNN
 • Rapportering og dokumentasjon
  • Prosjektregnskapet
  • Års- og sluttrapport til Forskningsrådet
  • Regnskapsmessig behandling
  • Skattemessig behandling
  • Dokumentasjonskrav

Gjennomføring

Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1250,-
Normalpris: 1700,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Merethe Skårland
 • Kursleder:
  Merethe Skårland
  Statsautorisert revisor/Jurist/Dagl. leder