Nettkurs

Sykefravær - plikter og rettigheter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 1
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

 Kurset er en del av en serie på 3 kurs om sykefravær, permisjoner og reglene rundt dette. 

 • Plikter og rettigheter ved sykefravær 
 • Retten til sykepenger 
 • Permisjoner og ytelser til foreldre etter
  folketrygdlovens regler  

Målgruppe

Kurset er laget for deg som arbeider med sykefravær og oppfølging av fravær enten du arbeider som regnskapsfører i et byrå eller som lønnsmedarbeider eller HR i privat eller offentlig sektor. Kurset er også godt egnet for deg som er leder og trenger å vite litt om plikter og rettigheter rundt oppfølging av sykefravær hos egne ansatte. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper. 

Innhold

 Partenes plikter og rettigheter etter arbeidsmiljøloven ved arbeidstakers sykefravær: 

 • Arbeidsgivers plikt til oppfølging og
  tilrettelegging overfor sykemeldte 
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt 

Rettslige rammer 

 • Tilretteleggings- og medvirkningsplikt 
  • Kravene til et forsvarlig arbeidsmiljø 
  • Effekt 
 • Omplasseringsplikten er vid i store virksomheter 
 • Ikke plikt til å opprette ny stilling 
 • Omplassering og lønn 
 • Redusert arbeidstid/deltidsstilling 
  • Betydningen av stillingens art 
  • Når arbeidstaker har lederstilling
 • Krav til dokumentasjon 
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt 
  • Betydningen av at arbeidstaker ikke medvirker 
 • Råd til partene  

Gjennomføring

Nettkurs

Pris

Medlem: 750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 750,-
Normalpris: 1100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Benedicte Hille , Kari Bergeius Andersen
 • Kursleder:
  Benedicte Hille
  Advokat
 • Kursleder:
  Kari Bergeius Andersen
  Advokat / Partner / Styreleder