Stedlig kurs

Korona - konsekvenser for skatt, avgift og regnskap

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 2
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 2
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Vårens mest relevante kurs! Få god oversikt over myndighetenes lange rekke med tiltak som følge av koronautbruddet, på områdene skatt, avgift, regnskap og selskapsrett.
Del:

Kurset inneholder en rekke nyttige tips og praktiske innfallsvinkler til de problemstillinger virksomhetene nå står overfor.

Målgruppe

Regnskapsførere og andre som bistår virksomheter med skatte-, avgifts-, regnskaps- og selskapsrettslige forhold.

Innhold

 • Fristutsettelser
 • Formuesskatt
 • Tilbakeføring av underskudd
 • Anmodningsvedtak revidert nasjonalbudsjett
 • Naturalytelser mv.
 • Unntak fra krav til fysiske møter mv.
 • Utbytte – diverse problemstillinger Levering og betaling av mva oppgaver
 • Reduksjon av lav mva sats
 • Tap på krav
 • Hel eller delvis reduksjon i vederlag
 • Tilskudd
 • I hvilke tilfeller og på hvilken måte vil koronautbruddet kunne påvirke årsregnskapet for 2019 inkl. vurderinger knyttet til fortsatt drift
 • Viktigheten av et ajourført regnskap
 • Inntektsføring 
 • Regnskapsføring av kompensasjonsordningen

Gjennomføring

Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset. Kursdeltakerne får en omfattende kursdokumentasjon, samt gjennomgang av ulike utvalgte temaer og seks case som omhandler viktige budskap i disse.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå