Stedlig kurs

Det nye hvitvaskingsregelverket

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Ny hvitvaskingslov ble satt i kraft fra 15. oktober 2018. I tillegg er lov om register over reelle rettighetshavere vedtatt. Begge disse lovene utgjør viktige rammebetingelser for autoriserte regnskapsførervirksomheter og deres ansatte. Finanstilsynet har i tillegg varslet at regnskapsførernes oppfølging av kravene i hvitvaskingsloven er et prioritert satsningsområde for tilsynet i tiden som kommer.
Del:

Dette kurset gjennomgår den nye loven og Finanstilsynets nye rundskriv om regnskapsførernes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Vi ser i tillegg på praktiske konsekvenser. 

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider i regnskapsførervirksomheter, herunder daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige, oppdragsansvarlige og medarbeidere. 

Innhold

 • Krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering og interne rutiner
 • Krav til kundetiltak og løpende oppfølging
 • Registrering av foretakets eier- og kontrollstruktur og reelle rettighetshavere, herunder politisk eksponerte personer
 • Nytt register over reelle rettighetshavere
 • Identifisering av mistenkelige forhold
 • Krav til undersøkelser og rapportering
 • Spesielt om kontanttransaksjoner
 • Interne kontrolltiltak
 • Behandling av sensitive opplysninger
 • Nytt hvitvaskingsrundskriv for regnskapsførerbransjen
 • Regnskap Norges rutinemaler for å oppfylle hvitvaskingsregelverket

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som forelesninger med mindre case.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå