Stedlig kurs

Det nye hvitvaskingsregelverket

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Dette kurset gjennomgår den nye loven og Finanstilsynets nye rundskriv om regnskapsførernes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Vi ser i tillegg på praktiske konsekvenser. 

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider i regnskapsførervirksomheter, herunder daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige, oppdragsansvarlige og medarbeidere. 

Innhold

 • Krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering og interne rutiner
 • Krav til kundetiltak og løpende oppfølging
 • Registrering av foretakets eier- og kontrollstruktur og reelle rettighetshavere, herunder politisk eksponerte personer
 • Nytt register over reelle rettighetshavere
 • Identifisering av mistenkelige forhold
 • Krav til undersøkelser og rapportering
 • Spesielt om kontanttransaksjoner
 • Interne kontrolltiltak
 • Behandling av sensitive opplysninger
 • Nytt hvitvaskingsrundskriv for regnskapsførerbransjen
 • Regnskap Norges rutinemaler for å oppfylle hvitvaskingsregelverket

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som forelesninger med mindre case.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå