Stedlig kurs

Det nye hvitvaskingsregelverket

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Dette kurset gjennomgår den nye loven og Finanstilsynets nye rundskriv om regnskapsførernes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Vi ser i tillegg på praktiske konsekvenser. 

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider i regnskapsførervirksomheter, herunder daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige, oppdragsansvarlige og medarbeidere. 

Kursinnhold

 • Krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering og interne rutiner
 • Krav til kundetiltak og løpende oppfølging
 • Registrering av foretakets eier- og kontrollstruktur og reelle rettighetshavere, herunder politisk eksponerte personer
 • Nytt register over reelle rettighetshavere
 • Identifisering av mistenkelige forhold
 • Krav til undersøkelser og rapportering
 • Spesielt om kontanttransaksjoner
 • Interne kontrolltiltak
 • Behandling av sensitive opplysninger
 • Nytt hvitvaskingsrundskriv for regnskapsførerbransjen
 • Regnskap Norges rutinemaler for å oppfylle hvitvaskingsregelverket

Undervisningsform

Kurset gjennomføres som forelesninger med mindre case.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 25. nov
  TROMSØ
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor