Stedlig kurs

Skattemessig fradrag i næringsvirksomhet

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Kurset er først og fremst laget for praktikere som ønsker å kunne gi verdifulle råd om hvordan fradragsreglene kan praktiseres best mulig. Vår ambisjon er at du etter å ha deltatt på kurset skal være trygg på å gi helt konkrete råd om hvordan fradragsreglene benyttes best mulig. Du skal kunne forhindre at de du rådgir opplever ubehagelige og kostbare overraskelser ved bokettersyn. Kurset er publisert i 2021.
Del:

Det du lærer på dette kurset skal gi seg utslag i bedriftens resultat. Skatteetaten har i den senere tid hatt fokus på velferdstiltak, kundepleie, representasjon, bevertning mv i sitt kontrollarbeid, og det er også foretatt viktige endringer i forståelsen av reglene på området. Det er derfor viktig å være à jour.

På viktige områder sammenligner vi reglene om skattemessig fradrag for hhv AS og EPF og fremhever hva som kan være mest gunstig for den næringsdrivende.

Målgruppe

Kurset retter seg mot rådgivere som ønsker å være aktive i egen virksomhet eller overfor kundene i spørsmål om skattemessig fradrag for kostnader. Kurset er også viktig i forhold til å unngå kostbare resultater ved bokettersyn, idet det særlig fokuseres på grensene mot ikke fradragsberettigede kostnader. Kurset bør således også være svært relevant for revisorer og ansatte i skatteetaten som jobber med disse områdene.

Innhold

Hovedreglene om fradragsrett for kostnader etter skatteloven

Dokumentasjonskrav

Gjennomgang av de mest aktuelle kostnader, herunder:

Betaling via bank som vilkår for fradragsrett

Fradragsrett for hjemmekontorløsninger

 • Datautstyr mv
 • Møbler og annen innredning
 • Etablering av hjemmekontoret, tilpasning av boligen mv
 • Hva med lunsj og overtidsmat
 • Hva med utstyret når behovet for hjemmekontor reduseres eller opphører
 • Hjemmekontor og mva

Forholdet mellom naturalytelser og skattemessig fradrag

Fradrag for bilkostnader, utvalgte spørsmål

Velferdstiltak

 • Særlig om digitale arrangementer
 • Innkjøp av mat og drikke, underholdning, hvem kan delta osv
 • Julebord mv i mindre grupper
 • Velferdstiltak for EPF og små AS’er

Kundepleie, kundereiser, representasjon og bevertning

Telefonutgifter, internett, bredbånd og andre elektroniske kommunikasjonstjenester

 • Hva med smartklokker, treningsklokker osv

Utdanningskostnader, studiereiser

Behandlingsutgifter, massasje ol

Coaching/Personlig rådgivning

Nærstående-problematikk

Kjøp av firmahytter, leiligheter, båter osv

Regnskapsførers ansvar

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå