Stedlig kurs

Nyheter i regnskapsloven 2021

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 7
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Regnskapsloven utgjør fundamentet for det offentlige årsregnskapet som skal sendes inn til Regnskapsregisteret, og skal gi omverdenen økonomisk informasjon om foretaket. Når det skjer endringer i regnskapsloven må derfor både kunnskap og programvare oppdateres, slik at de nye kravene kan oppfylles.
Del:

Det er vedtatt viktige endringer i regnskapsloven, som vil påvirke regnskapsavleggelsen for både små, mellomstore og store foretak. For små foretak er det særlig gjort forenklinger i noteopplysningene, men også enkelte endringer i de materielle reglene. Kurset vil særlig fokusere på endringene for små foretak, men også gjennomgå øvrige endringer.

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med årsregnskap for kunder eller i bedrifter. 

Innhold

 • Bakgrunnen for endringene
 • Hva er nytt i de materielle regnskapsreglene (FoU, goodwill, vesentlighetsprinsippet mv)
 • Hva er endret i noteopplysningskravene, herunder lovendringer med lovspeil og eksempel på minimumsnoter for små foretak etter nye regler
 • Endringer i NRS 8 for små foretak
 • Krav til elektronisk innsending av noter
 • Hendelser etter balansedagen – med eller uten regnskapsmessig konsekvens
 • Opplysninger om fortsatt drift
 • Koronapandemien og kompensasjonsordninger – innvirkning på regnskapet
 • Særlig om FoU – regnskap, skatt og offentlige tilskudd
 • Årsberetning, likestilling og diskriminering
 • Samfunnsansvar, bærekraft og foretaksstyring
 • Status god regnskapsskikk/NRS generelt

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå