Stedlig kurs

Excel til bruk i rapportering, analyse og kontroll av SAF-T filer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 3,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 3,5
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Excel har mange funksjoner som er skreddersydde for regnskapsfører/revisor/og økonomer. Kjennskap til og bruk av noen få funksjoner i Excel gir store besparelser i rapportering og kontroll av regnskapsdata. Nå som SAF-T filer blir etterspurt ved Skatteetatens kontroller og SAF-T koder brukes i ny MVA-melding, så er det nyttig å vite hvordan du effektivt kan kontrollere innholdet av SAF-T filen.
Del:

Vi kan hente inn rådata fra økonomisystemet eller fra SAF-T filer og bruke disse rådataene til å produsere rapporter og analyser. Når vi mapper opp konti mot rapportlinjer eller SAF-T mva-koder opp mot linjer i en avstemming, så får vi et kraftig verktøy som er effektiv i bruk. Disse funksjonene kan også danne grunnlaget for avanserte rapporter som f.eks konsolidering, der forskjellige kontoplaner mappes inn mot korrekt rapportlinje. Vi ser på hvordan en rapport kan tilpasses for den perioden du rapporter for, uten at du må «produsere» rapporten på nytt hver gang. 

Vi gjennomgår Pivot-tabeller og ser hvor enkelt det er å kontrollere store datamengder i en SAF-T fil opp mot et utkast til en MVA-melding, slik at denne kan kontrolleres før innsending, eller mot andre poster i SAF-T filen. Vi ser også på enkel bruk av makroer for formattering, sortering og klassifisering av rådata og hvordan vi kan automatisere en rekke manuelle prosesser og spare mye tid på det.  

Målgruppe

Regnskapsførere, økonomiansvarlige, revisorer og andre som jobber med rapportering, analyse og kontroll spesielt rettet mot SAF-T. 

Innhold

 • Oppslagsverktøy FINN.RAD/FINN.KOLONNE
 • Grupperingsverktøy SUM.HVIS.SETT
 • Mapping av kontoplan/mva koder 
 • Effektiv generering av rapporter/analyser
 • Pivot tabeller for analyse av store datamengder 
 • Enkle makro bruk for å unngå manuelle rutiner

Gjennomføring

Foredrag med praktisk gjennomgang av Excel-modeller og SAF-T-filer.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1850,-
Normalpris: 2500,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå