Stedlig kurs

Regnskap, skatt, mva og selskapsrett for økonomiansvarlige

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 2,5
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 1,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 2,5
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 1,5
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Kurset er tverrfaglig og tar for seg skatteregler, avgiftsregler, selskapsrettslige regler og regnskapsregler som er særlig aktuelle for økonomiansvarlige i virksomheter. Det blir særlig fokusert på nye problemstillinger, herunder de nye reglene som er en følge av koronatiltakene.
Del:

Dette er et kurs som dekker mange viktige fagområder for økonomiansvarlige og rådgivere i virksomheter. 

Målgruppe

Alle økonomiansvarlige i virksomheter. Kurset vil også passe de fleste regnskapsførere og revisorer som ønsker å engasjere seg og utvikle seg som rådgivere.

Merk! For timer i Annet for revisor: Tilsvarende timer i Rettslære hos regnskapsførere kan flyttes til kategorien Foretaksrett.

Innhold

Kurset fokuserer på nyheter, regelendringer og særlig aktuelle problemstillinger av ulik karakter innen skatt, MVA, regnskap, årsoppgjør, bokføring og selskapsrett. Blant annet vil følgende emner bli gjennomgått:

Årsregnskap og perioderegnskap – sentrale problemstillinger

Selskapsrett

 • Utbytte, lån
 • Mellomværende med aksjonær – hvordan følge regelverket i praksis
 • Endring av § 3-8-transaksjoner
 • Endring av kreditt og annen finansiell bistand til erverv av aksjer i selskapet mv
 • Mellombalanse

Bokføring

 • Koronatilskudd
 • Formelle krav
 • Dokumentasjon
 • Kontanter - hva er regelverket?
 • Mellomværende med aksjonær – hvordan følge regelverket i praksis

Merverdiavgift

 • Koronaendringer
 • Vilkår for fradrag
 • Etterfakturering av merverdiavgift
 • Tomteopparbeidelse og kapitalvarebegrepet i merverdiavgiftsloven
 • Mva-registrering av utenlandske transportører: Dette sier loven
 • Derfor må mva betales selv om kjøper og selger er i konflikt
 • Foreldelsesfrister ved retten til justering og krav om kompensasjon 
 • Slik oppnår du fradrag for mva på utleiebygg
 • Utvikling av tomt og merverdiavgift
 • Fritak eller unntak fra merverdiavgift?
 • Forskuddsfakturering og mva
 • Håndverkers arbeid på egen bolig og beregning av merverdiavgift
 • Leietakertilpasninger og merverdiavgift
 • Tap på fordringer

Skatt

 • Koronaendringer
 • Hva er fradragsberettiget og ikke skattepliktig
 • Viktig om lønnsinnberetning
 • Utbytte – endring for 2020
 • Lån til/fra aksjonær – hvor går grensene
 • Nyheter, dommer og uttalelser som er særlig relevante
 • Skatt på julegaver?
 • Slik kan arbeidsgiver dekke trening uten at du må skatte av det
 • Skatter du riktig for fri telefon?
 • Slik blir bedriftshytta gunstig for både ansatte og arbeidsgiver
 • Næringseiendom og formue
 • Arbeid under utførelse og formue
 • Tap på fordringer

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå