Stedlig kurs

Aksjonærregisteroppgaven 2021- nyttige tips

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 3,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 3,5
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Kursets hovedvekt ligger på temaene utbytte, tilbakebetaling av innbetalt kapital og aksjonærlån/mellomregningskonto. Videre omhandles temaene kjøp og salg av aksjer, selskapets formuesverdi, og investeringer i oppstartsselskaper.
Del:

I kurset vil praktiske fusjons- og fisjonstilfeller med tilhørende utfylling i Aksjonærregisteroppgaven bli gjennomgått. I tillegg omhandles praktiske tips for oppgaveutfyllingen ved skattefri omdanning til aksjeselskap, samt ved oppdeling eller sammenslåing av aksjeklasser.

Målgruppe

Regnskapsførere og andre som bistår med utfylling og eller levering av selskapets Aksjonærregisteroppgave

Innhold

 • Utbytte
 • Tilbakebetaling av innbetalt kapital
 • Aksjonærlån / mellomregningskonto
 • Kjøp og salg av aksjer – og andre endringer på eiernivå
 • Aksjesalg med betinget vederlag
 • Rapportering av visse arve- og gaveoverføringer
 • Selskapets formuesverdi
 • Investeringer i gründerbedrifter / start ups – Skatteinsentivordningen
 • Virkningstidspunkter for diverse selskapshendelser
 • Diverse fusjons- og fisjonstilfeller
 • Omdanning til aksjeselskap
 • Oppdeling og sammenslåing av aksjeklasser

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med tre kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå