Nettkurs

Konflikthåndtering

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 1
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Målgruppe

Ledere og andre interesserte.

Innhold

Kurset er en innføring i hva konflikt ofte skyldes, og hvordan du kan håndtere konflikter du havner i selv.

Det blir lagt vekt på mellommenneskelige konflikter på individ- og gruppenivå. Kurset er også overførbart til alle sosiale sammenhenger, så dette er nyttig i enhver situasjon.

Gjennom kurset vil du få innføring i hvordan tilrettelegge for konstruktiv konflikthåndtering. Hovedfokuset handler om å lære av situasjoner som oppstår og fremfor alt oppnå bedre kommunikasjon og samarbeid.

Kurset er praktisk rettet og vil gi en rekke eksempler fra konfliktsituasjoner som ofte vil oppstå på en arbeidsplass. 

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil kurssekvensen avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 750,-
Normalpris: 1100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Anne Marie Saxlund
 • Kursleder:
  Anne Marie Saxlund
  Daglig leder