Nettkurs

Konflikthåndtering

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 1
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Hvordan kan du håndtere konflikter i hverdagen? Kurset tar for seg mellommenneskelige konflikter på individ- og gruppenivå. Det gis eksempler som illustrerer hva konflikter skyldes, og hvordan de kan møtes. Kurset er publisert i 2022.
Del:

Målgruppe

Ledere og andre interesserte.

Innhold

Kurset er en innføring i hva konflikt ofte skyldes, og hvordan du kan håndtere konflikter du havner i selv.

Det blir lagt vekt på mellommenneskelige konflikter på individ- og gruppenivå. Kurset er også overførbart til alle sosiale sammenhenger, så dette er nyttig i enhver situasjon.

Gjennom kurset vil du få innføring i hvordan tilrettelegge for konstruktiv konflikthåndtering. Hovedfokuset handler om å lære av situasjoner som oppstår og fremfor alt oppnå bedre kommunikasjon og samarbeid.

Kurset er praktisk rettet og vil gi en rekke eksempler fra konfliktsituasjoner som ofte vil oppstå på en arbeidsplass. 

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil kurssekvensen avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 800,-
Normalpris: 1200,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Anne Marie Saxlund
 • Portrett av Anne Marie Saxlund
  Kursleder:
  Anne Marie Saxlund
  Daglig leder