Stedlig kurs

Skatt 2022 - nyheter og aktuelle temaer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Skal du være oppdatert innen skatteretten, er dette kurset du skal gå på. Dette er hvert år et helt nytt kurs. Alle vesentlige nye skatteregler og andre nyheter på skatteområdet, herunder viktige dommer og uttalelser blir gjennomgått.
Del:

Kurset er et aktualitetskurs hvor du ajourføres på skatteområdet. Endelige temaer avhenger av hvilke lovendringer som kommer samt hvilke problemstillinger som de siste erfaringer gjør særlig aktuelle. Emner blir også utvalgt i samarbeid med Regnskap Norges fagavdeling på bakgrunn av hva medlemmene ofte har utfordringer med. Forventet utvikling i beskatning, herunder skattesatser blir gjennomgått. Kurset tar også for seg hvordan organisere virksomheten smart. Er det mulig å redusere formuesskatten?

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som har behov for å være oppdatert på skatteområdet samt deg som gir råd om skatt og bistår med eller kontrollerer årsavslutninger. Kurset baserer seg på at deltakerne har grunnleggende kunnskaper om skatt. 

Innhold

 • Nye skatteregler
 • Revidert nasjonalbudsjett 2022
 • Statsbudsjettet for 2023
 • Aktuelle og sentrale dommer og uttalelser
 • Fra skattemyndighetenes saksbehandling
 • Differensiert arbeidsgiveravgift - foretak i økonomiske vansker
 • Inntekt av krypto – inklusive retting av skattemeldinger
 • Skatteutvalget og tilleggsmandatet – hva kan vi forvente
 • Skatteinsentivordningen - tilleggsskatt ved brudd på skatteinsentivordningen
 • Skatt på kjøp av aksjer fra arbeidsgiver

Gjennomføring

Foredrag med eksempler og diskusjon om sentrale problemstillinger

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå