Stedlig kurs

Aksjer og andre verdipapirer - regnskapsførsel og skatt

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 2
  Klokke Klokke ikon
 • Bokf. 2
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 4
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Dette kurset gir en innføring i de mest vanlige finansielle instrumentene, hvordan de virker og hvordan de skal finne veien inn i regnskapet. Vi følger utvalgte instrumenter ved ulike hendelser og i alle ledd, fra bokføring og krav til dokumentasjon til vurderingen i årsregnskapet samt skattemessig behandling.
Del:

Kurset tar for seg regnskapsmessig behandling og bokføring av ulike finansielle instrumenter, med praktiske eksempler. Kurset skal også gi økt forståelse i hvordan forskjellige instrumenter virker.  

Målgruppe

Kurset retter seg mot dem som ønsker å få økt innsikt i virkemåten til de mest vanlige finansielle instrumentene og styrke sine kunnskaper om den regnskapsmessige behandlingen – både i den løpende bokføringen og i årsregnskapet. Kurset vil også skjele til skattemessig behandling.

Innhold

Investering i aksjer med regnskapsmessig og skattemessig behandling er en viktig del av kurset.

Mange selskaper handler med eller investerer i finansielle instrumenter, eventuelt også anvender instrumentene som verktøy for finansiell risikostyring/sikring. Et finansielt instrument kan være så mangt; aksjer, aksje- og verdipapirfond, obligasjoner, opsjoner, sertifikater, swaper, futures, valutaterminer, varederivater mv. Hver og en av dem har sin egen måte å virke på, noen mer kompliserte og sammensatte enn andre.

Dette er et grunnleggende kurs om emnene.

Stikkord for kurset er: 

-Utvalgte finansielle instrumenter – aksjer, aksjefond, verdipapirfond, obligasjoner, sertifikater, valuta, valutaterminer, kryptovaluta, varederivater, hedgefond, renteswap.
- Virkemåte
- Bokføring og dokumentasjon
- Regnskapsmessig behandling
- Skattemessig behandling

Gjennomføring

Forelesning med bruk av eksempler

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå