Stedlig kurs

Aksjer og andre verdipapirer - regnskapsførsel og skatt

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Finansregn. 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Kurset tar for seg regnskapsmessig behandling og bokføring av ulike finansielle instrumenter, med praktiske eksempler. Kurset skal også gi økt forståelse i hvordan forskjellige instrumenter virker.  

Målgruppe

Kurset retter seg mot dem som ønsker å få økt innsikt i virkemåten til de mest vanlige finansielle instrumentene og styrke sine kunnskaper om den regnskapsmessige behandlingen – både i den løpende bokføringen og i årsregnskapet. Kurset vil også skjele til skattemessig behandling.

Innhold

Investering i aksjer med regnskapsmessig og skattemessig behandling er en viktig del av kurset.

Mange selskaper handler med eller investerer i finansielle instrumenter, eventuelt også anvender instrumentene som verktøy for finansiell risikostyring/sikring. Et finansielt instrument kan være så mangt; aksjer, aksje- og verdipapirfond, obligasjoner, opsjoner, sertifikater, swaper, futures, valutaterminer, varederivater mv. Hver og en av dem har sin egen måte å virke på, noen mer kompliserte og sammensatte enn andre.

Dette er et grunnleggende kurs om emnene.

Stikkord for kurset er: 

-Utvalgte finansielle instrumenter – aksjer, aksjefond, verdipapirfond, obligasjoner, sertifikater, valuta, valutaterminer, kryptovaluta, varederivater, hedgefond, renteswap.
- Virkemåte
- Bokføring og dokumentasjon
- Regnskapsmessig behandling
- Skattemessig behandling

Gjennomføring

Forelesning med bruk av eksempler

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 26. okt
  STAVANGER
 • Kursleder Svein Harald Wiik
  Få plasser
 • 27. okt
  BERGEN
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 01. nov
  TRONDHEIM
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 17. nov
  OSLO
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • Portrett av Svein Harald Wiik
  Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor