Stedlig kurs

Regnskapsfører som controller - få kontroll på regnskapstallene

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 2
  Klokke Klokke ikon
 • Bokf. 2
  Klokke Klokke ikon
 • Regnskapsf. 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 4
  Klokke Klokke ikon
 • Annet 3
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

En god controller sikrer riktige regnskapstall til riktig tid og er en super støttespiller for sine oppdragsgivere. Speiler regnskapstallene de faktiske forhold? Hvordan kan vi foreta smarte avstemminger og en verifikasjon av regnskapspostene med en god og praktisk vinkling?
Del:

Kurset vil bestå både av teori og praktiske case . Fokus er knyttet opp mot hvordan vi kan verifisere at regnskapstallene er i samsvar med de faktiske forhold. Kursholder vil gi mange innspill fra egne erfaringer, både fra regnskaps- og revisjonsbransjen. Hovedfokus er praktisk vinkling på hvordan man kan avstemme og dokumentere resultat- og balanseposter.

Kurset vil også gjennomgå relevante lover og forskrifter, samt generelle avstemmingsrutiner.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er opptatt av korrekt regnskapsrapportering og har noe erfaring med avstemminger og oppfølging av regnskapsrapportering. Du ønsker å forsikre deg om at utarbeidede regnskapsrapporter er i samsvar med de faktiske forhold. 

Innhold

 • Aktuelle lover og forskrifter
 • Avstemminger
  - Generelle
  - Spesifikke
  - Alternative
 • Analyser
 • Øvrige sjekkpunkter

Gjennomføring

Undervisningen vil bestå av teori, praktiske eksempler og case

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå