Stedlig kurs

Regnskapsfører som controller - få kontroll på regnskapstallene

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • RF/GRFS 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Finansregn. 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 3
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Kurset vil bestå både av teori og praktiske case . Fokus er knyttet opp mot hvordan vi kan verifisere at regnskapstallene er i samsvar med de faktiske forhold. Kursholder vil gi mange innspill fra egne erfaringer, både fra regnskaps- og revisjonsbransjen. Hovedfokus er praktisk vinkling på hvordan man kan avstemme og dokumentere resultat- og balanseposter.

Kurset vil også gjennomgå relevante lover og forskrifter, samt generelle avstemmingsrutiner.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er opptatt av korrekt regnskapsrapportering og har noe erfaring med avstemminger og oppfølging av regnskapsrapportering. Du ønsker å forsikre deg om at utarbeidede regnskapsrapporter er i samsvar med de faktiske forhold. 

Innhold

 • Aktuelle lover og forskrifter
 • Avstemminger
  - Generelle
  - Spesifikke
  - Alternative
 • Analyser
 • Øvrige sjekkpunkter

Gjennomføring

Undervisningen vil bestå av teori, praktiske eksempler og case

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 26. okt
  STAVANGER
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
  Få plasser
 • 16. nov
  OSLO
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • 21. nov
  TRONDHEIM
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • 23. nov
  BERGEN
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
  Få plasser
 • Portrett av Tone Nordvik Berntzen
  Kursleder:
  Tone Nordvik Berntzen
  Statsautorisert revisor/Autorisert regnskapsfører