Stedlig kurs

Praktisk arbeidsrett 2022 - nyheter og aktuelle temaer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Arbeidsretten er i tillegg stadig i endring med nye regler du bør ha oversikt over dersom du vil holde deg oppdatert.   

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med personalsaker, enten du er leder med personalansvar eller du jobber i regnskapsbyrå med ønske om å bistå kunder i slike spørsmål. Kurset henvender seg også til personalansvarlige/-medarbeidere hos arbeidsgiver. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper. 

Innhold

 • Regelendringer arbeidsrett fra og med 2022, herunder
  - Opphør av midlertidige regler under korona
  - Permittering og arbeidsgivers lønnsplikt
  - Nye pensjonsregler
  - Nye regler om midlertidig ansettelse – hva gjelder nå
  - Nye regler om hjemmekontor
  - Tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
  - Fedres rett til foreldrepenger
  - Forbud mot kontante lønnsutbetalinger 
 • Noen viktige dommer i 2022
  - HR-dom om adgang til trekk i lønn ved feilutbetalinger
  - HR-dom om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
  - Lagmannsrettsdom om adgang til trekk i tips for å dekke kostnader til arbeidsgiveravgift mv 
 • Regjeringens forslag om endringer
  - Strengere regler om adgang til å ansette i deltidsstillinger
  - Strengere regler om innleie 
 • Arbeidsforholdet
  - Rekruttering og feilansettelser
  - Lønn
  - Overtid
  - Mertid
  - Arbeidstid – gjennomsnittsberegning av arbeidstid
  - Ferie 
 • Kommunikasjon og styring
  - Se de ansatte og gjør dem stolte
  - Klare budskap
  - Irettesettelse eller advarsel – når og hvordan 
 • Oppfølging og endring
  - Sykefravær og dødsfall
  - Omorganisering
  - Innleie av arbeidskraft 
 • En verdig avslutning
  - Oppsigelse
  - Avskjed
  - Når de beste sier opp 
 • Rådgivers ansvar i personalsaker 

Gjennomføring

Forelesning hvor mange av temaene illustreres ved praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 31. okt
  SANDEFJORD
 • Kursleder Harald Breivik
 • 03. nov
  HAMAR
 • Kursleder Harald Breivik
  Få plasser
 • 30. nov
  TROMSØ
 • Kursleder Harald Breivik
 • 15. des
  OSLO
 • Kursleder Harald Breivik
 • 15. des
  Streaming
 • Kursleder Harald Breivik
 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat