Stedlig kurs

Praktisk arbeidsrett 2022 - nyheter og aktuelle temaer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Mange opplever å få personalansvar uten at de verken kan noe særlig om det, eller har et sterkt ønske om å lede andre. Hvordan skal de da kunne vite hvordan de skal løse alle små og store spørsmål som dukker opp i hverdagen? En del velger å løse personalsaker etter «magefølelse-prinsippet», noe som i mange tilfeller viser seg å gi svært uheldige resultater. Det er viktig både å kunne reglene og å treffe riktige beslutninger. Å ta feil valg i personalsaker, vil kunne få fatale konsekvenser både for arbeidsmiljøet og bedriften. På noen områder er det jussen som avgjør, på andre er det kanskje bare sunn fornuft og klare budskap som løser floken.
Del:

Arbeidsretten er i tillegg stadig i endring med nye regler du bør ha oversikt over dersom du vil holde deg oppdatert.   

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med personalsaker, enten du er leder med personalansvar eller du jobber i regnskapsbyrå med ønske om å bistå kunder i slike spørsmål. Kurset henvender seg også til personalansvarlige/-medarbeidere hos arbeidsgiver. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper. 

Innhold

 • Regelendringer arbeidsrett fra og med 2022, herunder
  - Opphør av midlertidige regler under korona
  - Permittering og arbeidsgivers lønnsplikt
  - Nye pensjonsregler
  - Nye regler om midlertidig ansettelse – hva gjelder nå
  - Nye regler om hjemmekontor
  - Tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
  - Fedres rett til foreldrepenger
  - Forbud mot kontante lønnsutbetalinger 
 • Noen viktige dommer i 2022
  - HR-dom om adgang til trekk i lønn ved feilutbetalinger
  - HR-dom om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
  - Lagmannsrettsdom om adgang til trekk i tips for å dekke kostnader til arbeidsgiveravgift mv 
 • Regjeringens forslag om endringer
  - Strengere regler om adgang til å ansette i deltidsstillinger
  - Strengere regler om innleie 
 • Arbeidsforholdet
  - Rekruttering og feilansettelser
  - Lønn
  - Overtid
  - Mertid
  - Arbeidstid – gjennomsnittsberegning av arbeidstid
  - Ferie 
 • Kommunikasjon og styring
  - Se de ansatte og gjør dem stolte
  - Klare budskap
  - Irettesettelse eller advarsel – når og hvordan 
 • Oppfølging og endring
  - Sykefravær og dødsfall
  - Omorganisering
  - Innleie av arbeidskraft 
 • En verdig avslutning
  - Oppsigelse
  - Avskjed
  - Når de beste sier opp 
 • Rådgivers ansvar i personalsaker 

Gjennomføring

Forelesning hvor mange av temaene illustreres ved praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå