Stedlig kurs

Bokføringsreglene - har du kontroll?

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Finansregn. 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Kursleder vil gjennomgå relevante krav i bokføringsloven med tilhørende forskrift. Hovedfokus vil være på løpende bokførings- og dokumentasjonskrav, herunder spesifikke bransjekrav. Vi vil også gjennomgå krav til prosjektregnskap og kravene til periodevise avstemminger.

Målgruppe

Kurset er relevant for deg som er involvert i en virksomhets finansielle rapportering, fra bokføring og dokumentasjon av enkelttransaksjoner til endelige rapporteringer og kontrollfunksjoner.

Innhold

Målet med kurset er at du som kursdeltaker skal ha god kjennskap til hva regelverket innebærer i praksis, slik at du sikrer deg at kvaliteten på bokføringen og tilhørende dokumentasjon er i tilfredsstillende samsvar med lov- og forskriftskrav. Temaer som gjennomgås:

 • bokføringsprinsipper
 • dokumentasjon
 • kontantsalg
 • serveringsvirksomhet
 • bygg- og anleggsbransjen

Gjennomføring

Undervisningen vil bestå av teori, praktiske eksempler og case.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 25. okt
  OSLO
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • 01. nov
  SANDEFJORD
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
  Få plasser
 • 15. nov
  BODØ
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • 17. nov
  STAVANGER
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • 01. des
  DRAMMEN
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • Portrett av Tone Nordvik Berntzen
  Kursleder:
  Tone Nordvik Berntzen
  Statsautorisert revisor/Autorisert regnskapsfører