Stedlig kurs

Bygg- og anleggsbransjen - regnskap, skatt og avgift

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 1
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Finansregn. 3
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

 Du får kjennskap til viktige bestemmelser og alternative valg av løsninger for bransjen med konsekvens for både for selskapets utbyttekapasitet, beskatningstidspunkt og avgiftsbelastning.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som har erfaring fra regnskapsføring, revisjon og rådgiving for bygg- og anleggsvirksomheter, og ønsker å øke dine kunnskaper og innsikt om sammenhengene i regelverkene. Dette for å kunne gi konstruktive og verdifulle råd til dine kunder mht valg av løsninger og redusere risiko knyttet til skatt og merverdiavgift. 

Innhold

 • Bygg- og anleggsbransjen i Norge – Hva er hovedutfordringene knyttet til regnskap, skatt og merverdiavgift innen bransjen?
 • NRS 2 Anleggskontrakter – hovedprinsipper samt særskilte regler for inntektsføring av egenregiprosjekter og reglene for små foretak
 • Tvistesaker og regnskapsrapportering
 • Bokføringsloven og uttalelser om god bokføringsskikk – erfaringer fra bokettersyn
 • Skattemessig verdi anleggskontrakter – aktuelle problemstillinger og forvaltningspraksis
 • Midlertidige forskjeller - tilvirkningskontrakter
 • Når og hvordan skal det rapporteres til sentralskattekontoret for utenlandssaker?
 • Uttaksregler merverdiavgift
 • Egenregi/fremmedregi – avgiftsbehandlingen
 • Periodisering av avgift

Gjennomføring

Forelesning og diskusjon, med bruk av praktiske eksempler og problemstillinger herunder gjennomgang av konkrete case.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 28. nov
  TROMSØ
 • Kursleder Svein Wiig
  Få plasser
 • 13. des
  OSLO
 • Kursleder Svein Wiig
 • 13. des
  Streaming
 • Kursleder Svein Wiig
 • 14. nov
  BERGEN
 • Kursleder Svein Wiig
 • 29. nov
  BODØ
 • Kursleder Svein Wiig
 • Portrett av Svein Wiig
  Kursleder:
  Svein Wiig
  Partner / Statsautorisert revisor