Stedlig kurs

Økonomisk rådgivning til styre og ledelse

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 5
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 5
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Hva betyr det å sitte i et styre? Hvilke oppgaver, ansvar og plikter gjelder? Et styre skal fungere som en ressurs. For å lykkes er det nødvendig å ha riktig kompetanse og evnen til å prioritere de riktige oppgavene. Vi går gjennom sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv, med søkelys på hvordan du som økonomisk rådgiver kan bidra.
Del:

Du vil blant annet lære hvordan du skal bidra med innsikt og kunnskap inn i styret, slik at du blir en ressurs og tilfører styret verdi. Styrearbeid handler om verdiskapning. Styrets kultur, ledelse, arbeidsform, sammensetning og prioritering av strategi som mulig- og synliggjør handlinger som gir verdiskapning. 

Kurset vil bestå av teori, praktiske råd, tips, sjekklister samt gode maler og verktøy. 

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som jobber med økonomi og rådgivning, samt de som ønsker mer kunnskap om et svært viktig område.  

Innhold

 • Styrets ansvar, oppgaver og plikter har styret og ledelsen?  
 • Roller – styret vs daglig leder  
 • Hvordan skape gode og effektive styremøter  
 • Strategiarbeidet i styret – hvordan få til en effektiv prosess 
 • Styresammensetning – det verdiskapende styre 
 • Generalforsamlingen – eiernes fora 
 • Styrets ansvar for økonomi – hvordan lese årsregnskap og perioderapporter  
 • Praktiske maler, råd og tips  

Gjennomføring

Kurset vil bestå av teori, erfaringsutvekslinger, praktiske eksempler, samt noe case-diskusjon.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå