Stedlig kurs

Økonomisk rådgivning til styre og ledelse

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 5
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Finansregn. 5
  Klokke Created with Sketch.
 • Foretaksrett 2
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Du vil blant annet lære hvordan du skal bidra med innsikt og kunnskap inn i styret, slik at du blir en ressurs og tilfører styret verdi. Styrearbeid handler om verdiskapning. Styrets kultur, ledelse, arbeidsform, sammensetning og prioritering av strategi som mulig- og synliggjør handlinger som gir verdiskapning. 

Kurset vil bestå av teori, praktiske råd, tips, sjekklister samt gode maler og verktøy. 

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som jobber med økonomi og rådgivning, samt de som ønsker mer kunnskap om et svært viktig område.  

Innhold

 • Styrets ansvar, oppgaver og plikter har styret og ledelsen?  
 • Roller – styret vs daglig leder  
 • Hvordan skape gode og effektive styremøter  
 • Strategiarbeidet i styret – hvordan få til en effektiv prosess 
 • Styresammensetning – det verdiskapende styre 
 • Generalforsamlingen – eiernes fora 
 • Styrets ansvar for økonomi – hvordan lese årsregnskap og perioderapporter  
 • Praktiske maler, råd og tips  

Gjennomføring

Kurset vil bestå av teori, erfaringsutvekslinger, praktiske eksempler, samt noe case-diskusjon.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 25. okt
  BERGEN
 • Kursleder Vidar Andersen
 • 14. nov
  STAVANGER
 • Kursleder Vidar Andersen
 • 24. nov
  TRONDHEIM
 • Kursleder Vidar Andersen
 • 16. des
  OSLO
 • Kursleder Vidar Andersen
 • Portrett av Vidar Andersen
  Kursleder:
  Vidar Andersen
  Autorisert regnskapsfører / Partner