Stedlig kurs

Moderne regnskapsførsel - tilrettelegging, gjennomføring og kvalitetssikring

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 3,5
  Klokke Klokke ikon
 • Regnskapsf. 3,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 3,5
  Klokke Klokke ikon
 • Annet 3,5
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Hva som er moderne regnskapsførsel, utvikler seg nærmest fra dag til dag. I dette kurset setter vi fokus på hvilke muligheter som finnes og hvordan vi oppnår effektiv og kundetilpasset regnskapsførsel. Vi ser nærmere på behovskartlegging, digitale løsningsmuligheter, rasjonelle samarbeidsløsninger og regelverk vi må ivareta.
Del:

I kurset drøfter vi hvorfor det er viktig å kartlegge mulighetene systemene gir oss. Vi ser nærmere på hensiktsmessige integrasjoner, automatiserte transaksjoner og bruk av AI-teknologi.  

Et annet sentralt spørsmål i lys av teknologiske muligheter og nye samarbeidsformer, er hvordan vi skal sikre kvalitet og oppfyllelse av lovkrav knyttet til våre leveranser. Både ny regnskapsførerlov og GRFS er i ferd med å bli modernisert, og vi ser på det mest sentrale som har betydning for mer automatisert regnskapsproduksjon.  

Målgruppe

Kurset er særlig egnet daglige ledere, kvalitetsansvarlige, teamledere, oppdragsansvarlige og andre som har ansvar for strategi og tilrettelegging av leveranser til kunder av regnskapsforetak. 

Innhold

 • Kartlegging av kundens behov. Vi ser på eksempler ifra en praktisk hverdag i et Regnskapsbyrå.  
 • Kartlegging av systemtekniske muligheter med eksempler i fra flere ulike systemløsninger.  
 • Samhandling med kunden i systemløsningene. Hvordan kan den «perfekte» arbeidsdeling se ut? 
 • Hvilke muligheter har vi gjennom integrasjoner, automatisering, og bruk av AI?  
 • Gjennomgang av eksempler på mer verdibaserte tjenester for kundene, når vi får» mer spart tid» ved bruk av teknologi. 
 • Rapportering til kunde – systemgenererte vs. egenproduserte rapporter. Gi rapportene til kundene mer innsikt og et bedre styringsverktøy.   
 • Hvilke nye risikoer må vi forholde oss til, ved mer bruk systemløsninger og utvidet samarbeidsform med kunder i løsningene.  
 • Hvordan sikre kvalitet som ekstern regnskapsfører, med eksempler ifra ny regnskapsførerlov og GRFS?   

Gjennomføring

Forelesning med diskusjoner med salen. Innholdet vil bli belyst med hjelp av praktiske eksempler. Vi vil også vise eksempler på hvordan utfordringer er løst i enkelte systemer kursleder har erfaring ifra og kjenner godt.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå