Stedlig kurs

Skatt og juss for enkeltpersonforetak

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Foretaksrett 3
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Formålet med kurset er å gi en grundig innføring i de fleste sentrale juridiske og skattemessige problemstillingene regnskapsføreren møter når kunden er et enkeltpersonforetak.  

Mange regnskapsførere opplever nok at spekteret av problemstillinger som knytter seg til enkeltpersonforetaket ikke er begrenset til skatt, bokføring og mva, men at kunden også ofte har behov for bistand i en rekke andre spørsmål. Dette kan dreie seg om alt fra råd om pensjon, inngåelse av avtaler med kunder, leverandører, ansatte mv. En rekke av disse blir også gjennomgått.  

Målgruppe

Kurset er laget for alle som ønsker å lære mer om EPF og de praktiske problemstillingene som regnskapsfører og rådgiver ofte kommer i befatning med når kunden er et enkeltpersonforetak. 

Innhold

 • Hva er et enkeltpersonforetak (EPF)
  - Forholdet til AS og NUF
  - Fordeler og ulemper med EPF 
 • Registrering i Enhetsregisteret og/eller Foretaksregisteret 
 • Bokførings-, regnskaps- og mva-plikt 
 • Skatt
  - Skattemessig fradrag for kostnader mv 
 • Pensjon, sykepenger, forsikringer og dagpenger mv 
 • Avtaler med
  - Leverandører
  - Kunder
  - Ansatte
 • Felles bedrift med ektefelle
  - Hva skjer med EPF’et hvis samlivsbrudd eller dødsfall? 
 • Realisasjon av enkeltpersonforetak 
 • Konkurs og konsekvenser for innehaver 

Gjennomføring

Forelesning med utstrakt bruk av praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 01. nov
  SANDEFJORD
 • Kursleder Harald Breivik
 • 14. nov
  OSLO
 • Kursleder Harald Breivik
 • 21. nov
  TRONDHEIM
 • Kursleder Harald Breivik
 • 01. des
  TROMSØ
 • Kursleder Harald Breivik
 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat