Stedlig kurs

Hvordan risiko påvirker regnskapsoppdraget

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • RF/GRFS 5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 5
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Risikostyringsforskriften, hvitvaskingsregelverket og forslaget til ny regnskapsførerlov fokuserer på kvalitetsstyring og risikotenkning for hvordan det forventes at vi skal utføre vårt arbeide. Teknisk utvikling med stor grad av automatisering av bokføringen gjør at vi mister detaljkontroll, og må bruke en risikobasert tilnærming til kontrollhandlinger for å kvalitetssikre regnskap og oppdragsutførelse.  

Etter finanstilsynets tematilsyn om etterlevelse av hvitvaskingsregelverket så ser vi og at vi i sterkere grad må sørge for at virksomhetsinnrettet risikovurdering gjenspeiles i risikovurdering på oppdragsnivå. 

Vi må rett og slett øke vårt fokus på risiko og risikoreduserende tiltak i vår arbeidshverdag. Fordelen er at det samtidig kan redusere vår arbeidsmengde om vi jobber smartere og mer målrettet i forhold til risiko vi avdekker.

Målgruppe

Alle som arbeider med og har ansvar for oppdragsutførelse og kvalitetssikring av regnskaper. 

Innhold

 • Hvilke risikoer må regnskapsforetaket forholde seg til? 
 • Risiko etter risikostyringsforskriften og hvitvaskingsloven 
 • Nytt krav i ny regnskapsførerlov: Kvalitetsstyring 
 • Hvordan håndtere risikobransjer? 
 • Hvordan håndtere oppdragsspesifikk risiko? 
 • Planlegging og utførelse av oppdrag  
 • Kvalitetssikring av oppdragsutførelsen 

Gjennomføring

Forelesning med praktiske eksempler og diskusjon .

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 27. okt
  BERGEN
 • Kursleder Karl Jakob Enger
 • 01. nov
  TRONDHEIM
 • Kursleder Karl Jakob Enger
 • 08. nov
  STAVANGER
 • Kursleder Karl Jakob Enger
 • 09. nov
  OSLO
 • Kursleder Karl Jakob Enger
 • Kursleder:
  Karl Jakob Enger
  Autorisert regnskapfører/Registrert revisor