Stedlig kurs

Hvordan risiko påvirker regnskapsoppdraget

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Bokf. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Regnskapsf. 5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 2
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 5
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

I rammeverket til regnskapsfører er det økende fokus på risiko. Vi må være bevisste på hva som er risiko for oss og hvordan avdekke og redusere risiko for å bedre kvalitetsstyring og kvalitetssikting i vår oppdragsutførelse.
Del:

Risikostyringsforskriften, hvitvaskingsregelverket og forslaget til ny regnskapsførerlov fokuserer på kvalitetsstyring og risikotenkning for hvordan det forventes at vi skal utføre vårt arbeide. Teknisk utvikling med stor grad av automatisering av bokføringen gjør at vi mister detaljkontroll, og må bruke en risikobasert tilnærming til kontrollhandlinger for å kvalitetssikre regnskap og oppdragsutførelse.  

Etter finanstilsynets tematilsyn om etterlevelse av hvitvaskingsregelverket så ser vi og at vi i sterkere grad må sørge for at virksomhetsinnrettet risikovurdering gjenspeiles i risikovurdering på oppdragsnivå. 

Vi må rett og slett øke vårt fokus på risiko og risikoreduserende tiltak i vår arbeidshverdag. Fordelen er at det samtidig kan redusere vår arbeidsmengde om vi jobber smartere og mer målrettet i forhold til risiko vi avdekker.

Målgruppe

Alle som arbeider med og har ansvar for oppdragsutførelse og kvalitetssikring av regnskaper. 

Innhold

 • Hvilke risikoer må regnskapsforetaket forholde seg til? 
 • Risiko etter risikostyringsforskriften og hvitvaskingsloven 
 • Nytt krav i ny regnskapsførerlov: Kvalitetsstyring 
 • Hvordan håndtere risikobransjer? 
 • Hvordan håndtere oppdragsspesifikk risiko? 
 • Planlegging og utførelse av oppdrag  
 • Kvalitetssikring av oppdragsutførelsen 

Gjennomføring

Forelesning med praktiske eksempler og diskusjon .

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå