Stedlig kurs

Lov og rett for næringslivet 2022

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Kurset behandler vanlige og (noen) uvanlige rettslige problemstillinger regnskapsfører og dennes kunder kan stå overfor i sin virksomhet.
Del:

Enhver bedrift og dennes regnskapsfører vil med ujevne mellomrom stå overfor rettslige problemstillinger som de ikke har spisskompetanse på. Dette kurset er ment å være til nytte i slike situasjoner. 

Målgruppe

Målgruppen er eiere, drivere og regnskapsførere for små- og mellomstore bedrifter. 

Innhold

 • Selskapsrett – styreansvar i krisetider
 • Ny konkurslovgivning – hvordan lettere unngå konkurs
  - Regnskapsførers plikter og ansvar ved kundens konkurs
  - Lønnsgaranti
 • Omorganisering – hvordan opprette AS, holdingstruktur
 • Arbeidsrett
  -Konkurranseklausuler
 • Aksjonærtvister
  - Aksjonæravtaler
  - Utløsning av aksjonær; vilkår, pris
 • Opptak av partner/kompanjong
 • Avlønning ansatte – bonus, aksjer, opsjoner
 • Kjøp og salg av bedrift
  - Innmat vs. aksjer
  - Skatt og MVA
 • Leieforhold
  - Leietakers og utleiers rettigheter
  - Vederlag til leietaker ved leieforholdets slutt
  - Manglende betaling av husleie
  - Manglende vedlikehold fra utleier
  - Påkostning leide lokaler; skatte- og avgiftsmessige konsekvenser for utleier/leietaker
  - Konkurs hos utleier eller leietaker
  - MVA; hvem har justeringsforpliktelsen når leietaker flytter ut eller går konkurs?
 • Generasjonsskifte
 • Lønn vs. utbytte
 • Lån til/fra AS
 • Reklamasjoner – rettigheter og frister for kjøper og selger
 • Minoritetsvern i aksjeloven

Gjennomføring

Forelesninger med bruk av praktiske eksempler og problemstillinger, herunder gjennomgang av konkrete case.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå