Stedlig kurs

Lov og rett for næringslivet 2022

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Enhver bedrift og dennes regnskapsfører vil med ujevne mellomrom stå overfor rettslige problemstillinger som de ikke har spisskompetanse på. Dette kurset er ment å være til nytte i slike situasjoner. 

Målgruppe

Målgruppen er eiere, drivere og regnskapsførere for små- og mellomstore bedrifter. 

Innhold

 • Selskapsrett – styreansvar i krisetider
 • Ny konkurslovgivning – hvordan lettere unngå konkurs
  - Regnskapsførers plikter og ansvar ved kundens konkurs
  - Lønnsgaranti
 • Omorganisering – hvordan opprette AS, holdingstruktur
 • Arbeidsrett
  -Konkurranseklausuler
 • Aksjonærtvister
  - Aksjonæravtaler
  - Utløsning av aksjonær; vilkår, pris
 • Opptak av partner/kompanjong
 • Avlønning ansatte – bonus, aksjer, opsjoner
 • Kjøp og salg av bedrift
  - Innmat vs. aksjer
  - Skatt og MVA
 • Leieforhold
  - Leietakers og utleiers rettigheter
  - Vederlag til leietaker ved leieforholdets slutt
  - Manglende betaling av husleie
  - Manglende vedlikehold fra utleier
  - Påkostning leide lokaler; skatte- og avgiftsmessige konsekvenser for utleier/leietaker
  - Konkurs hos utleier eller leietaker
  - MVA; hvem har justeringsforpliktelsen når leietaker flytter ut eller går konkurs?
 • Generasjonsskifte
 • Lønn vs. utbytte
 • Lån til/fra AS
 • Reklamasjoner – rettigheter og frister for kjøper og selger
 • Minoritetsvern i aksjeloven

Gjennomføring

Forelesninger med bruk av praktiske eksempler og problemstillinger, herunder gjennomgang av konkrete case.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 09. nov
  GRÅLUM
 • Kursleder Jan Sørbø
  Få plasser
 • 16. nov
  OSLO
 • Kursleder Jan Sørbø
 • 17. nov
  BODØ
 • Kursleder Jan Sørbø
 • 22. nov
  ÅLESUND
 • Kursleder Jan Sørbø
 • 30. nov
  DRAMMEN
 • Kursleder Jan Sørbø
 • 16. nov
  Streaming
 • Kursleder Jan Sørbø
 • Portrett av Jan Sørbø
  Kursleder:
  Jan Sørbø
  Statsautorisert revisor, advokat, siviløkonom