Stedlig kurs

Skatt og regnskap 2022/2023

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Regnskapsf. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 1
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Kurset gir oppdatering på årets nyheter innen bokføring, regnskap, skatt, avgift og andre områder av betydning for regnskapsføringen. Vi gjennomgår både nyheter som har virkning for inneværende regnskapsår og nyheter som gjelder neste år. Dette omfatter nye rettsregler, relevante dommer, viktige endringer i satser og sjekkpunkter som forberedelse til årsoppgjøret for 2022 og sentrale nyheter innenfor regnskapsførerregelverket, hvitvaskingsregelverket og selskapsretten.
Del:

I tillegg gjennomgås nyheter i neste års statsbudsjett og andre aktualiteter.

Til kurset følger det med en meget fyldig og god kursdokumentasjon – et praktisk og nyttig oppslagsverk når du trenger det. Oppslagsverket er elektronisk med direkte linker til ytterligere informasjon fra andre kilder.

Målgruppe

Kurset er særlig tilrettelagt for deg som jobber innenfor SMB- segmentet, men alle som arbeider med bokføring, utarbeidelse av årsregnskap og skatterapportering vil få et godt utbytte av å delta.

Innhold

Nyheter siste år:

· Nyheter innen bokføring, regnskap, skatt, merverdiavgift, lønnsområdet, selskapsrett mv.
· Oppfølging tematilsyn mv. på hvitvaskingsområdet
· Endringer i skattesatser og beløpsgrenser
· Sentrale dommer og uttalelser i løpet av siste år
· Skattemelding for næringsdrivende og selskaper på standardisert digitalt format
· Andre viktige punkter for den kommende årsavslutningen

Aktualiteter på lønnsområdet:

· Nyheter av betydning for lønnsrapporteringen
· Arbeidsgiveravgiften og bagatellmessig støtte

Nyheter for neste år:

· Neste års statsbudsjett og dets betydning for regnskaps-, skatte- og avgiftslovgivningen mv.
· Skattelovutredningene som forventes behandlet i 2023
· Ny regnskapsførerlov og oppdatert GRFS
· Skattesatser og beløpsgrenser for neste år
· Den videre digitaliseringen av skatterapporteringen
· Skatteplanlegging, herunder om "monsterskatten" fra 2024 - råd og vink

I tillegg vil kursinnholdet tilpasses i forhold til aktuelle uttalelser/nyheter underveis i året.

Gjennomføring

Praktisk rettet forelesning med gjennomgåelse av rettsregler, dommer, standarder og uttalelser. Det oppfordres til dialog og spørsmål.

Pris

Medlem: 2650,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2650,-
Normalpris: 3250,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå