Stedlig kurs

Skatt og regnskap 2022/2023

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 1
  Klokke Created with Sketch.
 • RF/GRFS 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Finansregn. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatt 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 2
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Målgruppe

Kurset er særlig tilrettelagt for deg som jobber innenfor SMB- segmentet, men alle som arbeider med bokføring, utarbeidelse av årsregnskap og skatterapportering vil få et godt utbytte av å delta.

Innhold

Nyheter siste år:

- Årets nyheter innenfor bokføring, regnskap, skatt, merverdiavgift, lønnsområdet, selskapsrett mv.
· Endringer i hvitvaskingsregelverket
· Endringer i skattesatser og beløpsgrenser for 2022
· Sentrale dommer og uttalelser i løpet av siste år
· Skattemelding for næringsdrivende og selskaper på standardisert digitalt format
· Andre viktige punkter for den kommende årsavslutningen

Tidsaktuelle emner

· Hvilke aktuelle emner som blir tatt opp, vil bli avklart nærmere kursstart og orientert om i egen markedsføring, samt på www.regnskapnorge.no under menyvalget ”kurs”. Dette er avhengig av hvilke lovendringer som blir vedtatt når det nærmer seg årets slutt.

Aktualiteter på lønnsområdet:

· Nyheter av betydning for lønnsrapporteringen
· Arbeidsgiveravgiften og bagatellmessig støtte

Nyheter for neste år:

· Neste års statsbudsjett og dets betydning for regnskaps-, skatte- og avgiftslovgivningen mv.
· Skattelovutredningene som forventes behandlet i 2023
· Ny regnskapsførerlov og oppdatert GRFS
· Skattesatser og beløpsgrenser for neste år
· Den videre digitaliseringen av skatterapporteringen
· Skatteplanlegging - råd og vink

I tillegg vil kursinnholdet tilpasses i forhold til aktuelle uttalelser/nyheter underveis i året.

Gjennomføring

Praktisk rettet forelesning med gjennomgåelse av rettsregler, dommer, standarder og uttalelser. Det oppfordres til dialog og spørsmål.

Pris

Medlem: 2650,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2650,-
Normalpris: 3250,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 30. nov
  OSLO
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 30. nov
  GOL
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 01. des
  SANDEFJORD
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 01. des
  FØRDE
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 02. des
  GRÅLUM
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 02. des
  HAMAR
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 05. des
  NARVIK
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 05. des
  KRISTIANSAND S
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 06. des
  MO I RANA
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 06. des
  ARENDAL
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 07. des
  TRONDHEIM
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 07. des
  DRAMMEN
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 13. des
  STAVANGER
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 13. des
  ALTA
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 14. des
  TROMSØ
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 14. des
  BERGEN
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 15. des
  HAUGESUND
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 15. des
  BODØ
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 19. des
  OSLO
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 19. des
  Streaming
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 19. des
  HARSTAD
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 20. des
  ÅLESUND
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 20. des
  SVOLVÆR
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 17. jan
  TRONDHEIM
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 18. jan
  OSLO
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 18. jan
  Streaming
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • 19. jan
  BERGEN
 • Kursleder Svein Harald Wiik
 • Portrett av Svein Harald Wiik
  Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor
 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor