Stedlig kurs

Hvitvaskingsreglene - hvordan oppfylle kravene i praksis?

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Både Finanstilsynet og Regnskap Norge har nå gjennomført en del kontroller av etterlevelsen av regelverket. I dette kurset vil vi særlig fokusere på de alminneligste manglene som er avdekket, og hvor bransjen generelt har forbedringspunkter. Vi vil også se nærmere på hvordan kravene kan oppfylles på disse områdene.

Målgruppe

Kurset passer for daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige og oppdragsansvarlige i regnskapsførerforetak.

Innhold

 • Erfaringer fra Finanstilsynets kontrollvirksomhet
 • Erfaringer fra Regnskap Norges kontrollvirksomhet
 • Nye avklaringer fra Finanstilsynet
 • Krav til risikovurderingen skal være virksomhetstilpasset
 • Hvordan risikovurderingen skal påvirke foretakets rutiner
 • Begrunnelse for hvorfor virksomhet, tjenester og kunder har forhøyet risiko
 • Bruk av nasjonale risikovurderinger
 • Sammenhengen mellom risikoklassifiseringen og vurderingen av enkeltkunder
 • Begrunnelse for risikoklassifiseringen av enkeltkunder
 • Identifisering av reelle rettighetshavere og PEP
 • Krav til løpende oppfølging
 • Identifisering av mistenkelige forhold
 • Krav til undersøkelser og rapportering
 • Interne kontrolltiltak
 • Lagring og oppbevaring
 • Opplæringstiltak

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som forelesninger med eksempler.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 24. okt
  OSLO
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 25. okt
  BERGEN
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
  Få plasser
 • 24. nov
  TRONDHEIM
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 24. okt
  Streaming
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 15. nov
  TROMSØ
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • 22. nov
  KRISTIANSAND S
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor