Stedlig kurs

Regnskapsloven - nyheter og aktuelle temaer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 7
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Regnskapsloven utgjør fundamentet for det offentlige årsregnskapet som skal sendes inn til Regnskapsregisteret, og skal gi omverdenen økonomisk informasjon om foretaket. Når det skjer endringer i regnskapsloven må derfor både kunnskap og programvare oppdateres, slik at de nye kravene kan oppfylles.
Del:

Det er vedtatt endringer i regnskapsloven, som vil påvirke regnskapsavleggelsen for både små, mellomstore og store foretak. For små foretak er det særlig gjort forenklinger i noteopplysningene, men også enkelte endringer i de materielle reglene. Kurset vil særlig fokusere på endringene for små foretak, men også gjennomgå øvrige endringer.

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med årsregnskap for kunder eller i bedrifter.  

Innhold

 • Bakgrunnen for endringene 
 • Hva er nytt i de materielle regnskapsreglene (FoU, goodwill, vesentlighetsprinsippet mv) 
 • Hva er endret i noteopplysningskravene, herunder lovendringer med lovspeil  
 • Endringer i NRS 8 for små foretak 
 • Hendelser etter balansedagen – med eller uten regnskapsmessig konsekvens 
 • Opplysninger om fortsatt drift 
 • Koronapandemien og kompensasjonsordninger – innvirkning på regnskapet 
 • Særlig om FoU – regnskap, skatt og offentlige tilskudd 
 • Årsberetning, likestilling og diskriminering 
 • Samfunnsansvar, bærekraft og foretaksstyring 
 • Blir det utvidet bruk av IFRS-regler i Norge? 
 • Andre endringer 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som forelesninger med praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå