Stedlig kurs

Regnskapsloven - nyheter og aktuelle temaer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Finansregn. 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Det er vedtatt endringer i regnskapsloven, som vil påvirke regnskapsavleggelsen for både små, mellomstore og store foretak. For små foretak er det særlig gjort forenklinger i noteopplysningene, men også enkelte endringer i de materielle reglene. Kurset vil særlig fokusere på endringene for små foretak, men også gjennomgå øvrige endringer.

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med årsregnskap for kunder eller i bedrifter.  

Innhold

 • Bakgrunnen for endringene 
 • Hva er nytt i de materielle regnskapsreglene (FoU, goodwill, vesentlighetsprinsippet mv) 
 • Hva er endret i noteopplysningskravene, herunder lovendringer med lovspeil  
 • Endringer i NRS 8 for små foretak 
 • Hendelser etter balansedagen – med eller uten regnskapsmessig konsekvens 
 • Opplysninger om fortsatt drift 
 • Koronapandemien og kompensasjonsordninger – innvirkning på regnskapet 
 • Særlig om FoU – regnskap, skatt og offentlige tilskudd 
 • Årsberetning, likestilling og diskriminering 
 • Samfunnsansvar, bærekraft og foretaksstyring 
 • Blir det utvidet bruk av IFRS-regler i Norge? 
 • Andre endringer 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som forelesninger med praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 28. okt
  OSLO
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor