Stedlig kurs

Kvalitetsstyring og kvalitetsansvar i regnskapsforetak

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 3
  Klokke Klokke ikon
 • Rev 4
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

God kvalitetsstyring er helt sentralt for ethvert regnskapsforetak. I tillegg inneholder forslaget til ny lov om regnskapsførere som forventes å tre i kraft fra 1. januar 2023, en bestemmelse om at et regnskapsforetak skal ha forsvarlig kvalitetsstyring. Hva er forsvarlig kvalitetsstyring, og hva er nytt i forhold til dagens beste praksis?
Del:

Målsettingen med kurset er å gi begrepet kvalitetsstyring et innhold. I tillegg å sette kvalitetsstyring i perspektiv i forhold til mer kjente begreper som kvalitetskontroll, intern kontroll, risikostyring mv. Hva er nytt, og hvordan kan vi bygge på det vi allerede gjør på kvalitets- og risikoområdet? Du vil også få praktiske tips til hvordan et hensiktsmessig og effektivt kvalitetsstyringssystem kan utvikles og implementeres i din virksomhet.

Målgruppe

Kurset passer for styremedlemmer, daglige ledere og oppdragsansvarlige i regnskapsforetak. I tillegg vil det være relevant for alle autoriserte regnskapsførere som har en rolle i kundeleveransen.

Innhold

 • Kort om ny regnskapsførerlov
 • Sammenhengen mellom kvalitetsstyring, risikostyring, kvalitetskontroll, oppdragskontroll, intern kontroll mv.
 • Ny formalisert rolle – Kvalitets(styrings)ansvarlig
 • Kvalitetsområder

Risikovurderinger

Styring og ledelse

Etiske krav

Aksept og fortsettelse av oppdragsforhold

Utførelse av oppdrag

Ressurser

Informasjon og kommunikasjon

Overvåking og forbedring

 • Kvalitetsmål
 • Retningslinjer og rutiner
 • Tilpasning til omfanget av og kompleksiteten i virksomheten

Gjennomføring

Forelesning med fokus på praktiske konsekvenser

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå