Stedlig kurs

Kvalitetsstyring og kvalitetsansvar i regnskapsforetak

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Rev 4
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Målsettingen med kurset er å gi begrepet kvalitetsstyring et innhold. I tillegg å sette kvalitetsstyring i perspektiv i forhold til mer kjente begreper som kvalitetskontroll, intern kontroll, risikostyring mv. Hva er nytt, og hvordan kan vi bygge på det vi allerede gjør på kvalitets- og risikoområdet? Du vil også få praktiske tips til hvordan et hensiktsmessig og effektivt kvalitetsstyringssystem kan utvikles og implementeres i din virksomhet.

Målgruppe

Kurset passer for styremedlemmer, daglige ledere og oppdragsansvarlige i regnskapsforetak. I tillegg vil det være relevant for alle autoriserte regnskapsførere som har en rolle i kundeleveransen.

Innhold

 • Kort om ny regnskapsførerlov
 • Sammenhengen mellom kvalitetsstyring, risikostyring, kvalitetskontroll, oppdragskontroll, intern kontroll mv.
 • Ny formalisert rolle – Kvalitets(styrings)ansvarlig
 • Kvalitetsområder

Risikovurderinger

Styring og ledelse

Etiske krav

Aksept og fortsettelse av oppdragsforhold

Utførelse av oppdrag

Ressurser

Informasjon og kommunikasjon

Overvåking og forbedring

 • Kvalitetsmål
 • Retningslinjer og rutiner
 • Tilpasning til omfanget av og kompleksiteten i virksomheten

Gjennomføring

Forelesning med fokus på praktiske konsekvenser

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 26. okt
  OSLO
 • Kursleder Per Hanstad
 • 17. nov
  STAVANGER
 • Kursleder Per Hanstad
 • 22. nov
  TRONDHEIM
 • Kursleder Per Hanstad
 • 25. nov
  BERGEN
 • Kursleder Per Hanstad
 • 23. nov
  ÅLESUND
 • Kursleder Per Hanstad
 • 26. okt
  Streaming
 • Kursleder Per Hanstad
 • Portrett av Per Hanstad
  Kursleder:
  Per Hanstad