Stedlig kurs

Kost- og reisegodtgjørelser 2022

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Riktig behandling av kost- og reisegodtgjørelser er et av de områdene på lønnsområdet hvor mange arbeidsgivere med rette opplever stor usikkerhet. Det er stadige endringer i regelverket. Godtgjørelser som tidligere kunne utbetales skattefritt blir plutselig både trekk- og avgiftspliktige. Det er mange begreper som synes uklare både i statens reiseregulativer og i skattereglene. Hva er egentlig forskjellen på yrkesreiser, arbeidsreiser, pendlerreiser og privatreiser. Kurset er publisert i 2022.
Del:

Dette kurset tar deg gjennom reglene på en enkel måte og gjør deg trygg på hva reglene innebærer, hvordan de skal praktiseres, og ikke minst hvordan man unngår ubehagelige overraskelser ved bokettersyn fra skattemyndighetene. 

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med lønn og reiseoppgjør, enten i bedriften hvor du skal attestere eller utbetale reiseoppgjør, eller du arbeider med dette fagområdet i et regnskapsbyrå eller revisjonsselskap. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold

Diettgodtgjørelser

 • Dagdietter
 • Døgndietter
 • Beordring i Norge og utlandet
 • Beregning av diettgodtgjørelser ved reiser til utlandet

Refusjon av kostutgifter på reiser med og uten overnatting

Fri kost

Nattillegg og refusjon av overnattingsutgifter i Norge og i utlandet

Dekning av reiseutgifter

Småutgifter på reisen

Bilgodtgjørelser

Hva er arbeidsreiser, yrkesreiser, tjenestereiser og pendlerreiser

Dekning av kost, reise- og oppholdsutgifter for pendlere i Norge og i utlandet

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Forelesning hvor temaene illustreres ved praktiske eksempler. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå