Stedlig kurs

Midlertidig ansettelse - nye regler

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Adgangen til midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft ble betydelig innskjerpet med virkning fra 1. juli 2022. For at midlertidige ansettelser nå skal være lov, må det foreligge en god grunn for dette, f eks at man trenger en vikar for noen som er i permisjon, eller at det dreier seg om sesongarbeid osv. Kurset er publisert i 2022.
Del:

Vi går igjennom både når midlertidige ansettelser er tillatt og hva konsekvensen vil kunne bli dersom man ansetter midlertidig i strid med loven.

Adgangen til innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak er på samme måte som midlertidige ansettelser innskjerpet med virkning fra 1. juli 2022. Vi gjennomgår også disse reglene og ser på konsekvensene av innleie i strid med de nye reglene.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.

Innhold

Hovedregel om midlertidige ansettelser

Adgangen til midlertidig ansettelse er unntaket

Nye regler fra 1. juli 2022

Når er midlertidig ansettelse tillatt

 • Når arbeidets karakter tillater det
 • Vikariater
 • Ekstrahjelp/tilkallingshjelp
 • Praksisarbeid og arbeidsmarkedstiltak
 • Idrett og åremål

Virkninger av ulovlig midlertidig ansettelse

 • Dom for ansettelse
 • Dom for erstatning
 • Rettsvern etter «fireårsregelen»
 • Rettsvern etter «treårsregelen»

Opphør av midlertidig ansettelse

Innleie av arbeidskraft

 • Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie
 • Hovedregel
 • Tariffavtale
 • Fireårsregelen
 • Konsekvenser av ulovlig innleie

Gjennomføring

Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1300,-
Normalpris: 1800,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå