Nettkurs

Naturalytelser - ansattes aksjer og opsjoner

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 2
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Kurset tar for seg skattemessig behandling av incentivordninger i arbeidsforhold i form av opsjoner og aksjeordninger. Kurset gir en innføring i relevant og aktuelt regelverk knyttet til ordningene, herunder de siste års viktige regelverksendringer og korrigerende prinsipputtalelser på området. Kurset er publisert i 2022.
Del:

I kurset omtales i tillegg fordeler og ulemper ved utdeling av kontantbonus, som alternativ til opsjons- eller aksjeprogrammene.

Målgruppe

Regnskapsførere og andre som har behov for nærmere innsikt i aksje- og opsjonsordninger i arbeidsforhold.

Innhold

 • Omtale av de vanlige incentivordningene i arbeidsforhold
 • Hvorfor velge incentivordninger?
 • Kort om kontantbonus
 • Opsjoner i arbeidsforhold – Fordeler og ulemper
 • Beskatningen ved henholdsvis innløsning og salg av kjøpsopsjoner i arbeidsforhold
 • Vilkår og skattleggingen av ansatteopsjoner i «oppstarts og vekstselskaper»
 • Aksjeordninger i arbeidsforhold – Fordeler og ulemper
 • Hovedregelen for beskatning av aksjebaserte incentivordninger
 • Beregning av omsetningsverdien på aksjer ervervet til underpris
 • Aksjeincentivordningen «naken inn, naken ut»
 • Kruse Smith-modellen

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver av de to kurssekvensene avsluttes med kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1300,-
Normalpris: 1800,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Jørgen Strøm-Andresen
 • Portrett av Jørgen Strøm-Andresen
  Kursleder:
  Jørgen Strøm-Andresen
  Fagansvarlig skatt