Stedlig kurs

Skatt ved salg av fast eiendom

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

I dette kurset gjennomgår vi de fleste praktiske problemstillinger man kan komme borti ved salg av ulike typer fast eiendom. Enten det er spørsmål om hvorvidt det er skatt på gevinsten av boligsalget, eller om opsjonsavtalen mellom grunneier og utbygger utløser skatteplikt, så gjennomgår vi dette her.
Del:

Formålet med kurset er å gi en grundig innføring i de fleste praktiske problemstillingene som oppstår i tilknytning til salg av fast eiendom. Målet med kurset er at kursdeltakeren skal kunne svare på de fleste praktiske spørsmål i denne sammenheng, enten disse dukker opp i familieselskapet eller det er kunden som trenger rådgivning i forbindelse med inngåelse av en potensiell opsjonsavtale.  

De aller fleste av oss både kjøper og selger bolig flere ganger i løpet av livet, men svært få kjenner godt til reglene. Misforståelser eller manglende kunnskap, kan i en del tilfeller medføre svært overraskende og uønskede konsekvenser for selgeren.  

Målgruppe

Kurset er for så vidt nyttig for alle, men er først og fremst laget for regnskapsføreren, revisoren eller skatterådgiveren, som trenger denne kunnskapen profesjonelt.   

Innhold

 • Gevinstbeskatningsreglene ved bolig/fritidseiendom/tomter
  - Hvordan unngå skatt på gevinst 
 • Salg av kontraktsposisjoner 
 • Skatt ved salg av arvede eiendommer 
 • Skatt ved salg av fritidsbolig i utlandet 
 • Salg av tomter til utbyggere 
 • Opsjonsavtaler på salg/kjøp av eiendom 
 • Eksempler på når opsjonsavtaler utløser skatteplikt 
 • Når er det næring og når er det kapitalgevinst 
 • Salg av næringseiendom 
 • Salg av eiendomsselskap 
 • Med mer  

Gjennomføring

Forelesning med utstrakt bruk av praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå