Stedlig kurs

Praktisk foretaksrett

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Formålet med kurset er å gå gjennom rollefordelingen mellom daglig leder, styret og generalforsamlingen, herunder de viktigste ansvarsområdene som følger av aksjeloven. Aksjeloven har mange saksbehandlingsregler som daglig leder, styret og generalforsamlingen må forholde seg til. De mest sentrale av disse vil bli gjennomgått. Herunder spesielle utfordringer som gjelder for få-/enmannsselskaper. I slike selskaper vil typisk aksjonæren også være daglig leder og enestyre. Dette kan for eksempel gi utfordringer i forhold til reglene om inhabilitet.
Del:

Aksjelovens bestemmelser om hvordan møter (både styremøter og generalforsamling) skal avholdes, vil bli gjennomgått. Disse reglene har nylig blitt endret. Endringene gjør det i større grad mulig å avholde møtene digitalt, og gir dermed større fleksibilitet.   

Hvis styret og daglig leder ikke gjør jobben sin i samsvar med lovens bestemmelser, vil de kunne bli erstatningsansvarlige. Noen nyere dommer og ansvarssaker vil bli gjennomgått.  

Målgruppe

Kurset er velegnet for deg som ønsker å være en «dyktig rådgiver» og samtalepartner for dine kunder i forhold til viktige foretaksrettslige temaer og problemstillinger. Bistår du for eksempel daglig leder, styret eller generalforsamlingen med utarbeidelse av dokumentasjon, som for eksempel styre- og generalforsamlingsprotokoller, vil kurset være nyttig. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel om kursdeltaker har noe erfaring med foretaksrettslig rådgivning.  

Innhold

 • Forholdet mellom daglig leder, styret og generalforsamlingen
  - Hvem gjør hva
  - Styret foreslår, og generalforsamlingen beslutter
  - Case 
 • Daglig leder / ledelse
  - Må man ha daglig leder?
  - Ansvarsområde og arbeidsoppgaver
  - Krav til dokumentasjon og protokollering
  - Case 
 • Styret
  - Må man ha et styre?
  - Ansvarsområde og arbeidsoppgaver
  - Hvor mange styremøter
  - Hva må styre behandle/ta stilling til
  - Eksempler på øvrige/typiske styresaker
  - Case 
 • Spesielle utfordringer i få-/enmannsselskaper
  - Daglig leder
  - Enestyre
  - Vararepresentant
  - Inhabilitet
  - Case 
 • Hva om man forsømmer seg - erstatningsansvar for daglig leder og styret
  - Eksempler på ansvarssaker 
 • Ordinær og ekstraordinær generalforsamling - hva er forskjellen
  - Ordinær generalforsamling
  - Ekstraordinær generalforsamling - typiske saker  
 •  Møteavholdelse (styremøter og generalforsamling)
  - Fysisk
  - Elektronisk
  - Forenklet behandling etter aksjeloven - er det gått ut på dato?
  - Case 
 • Redegjørelser etter aksjeloven - hva er det og når må det lages
  - Tingsinnskudd
  - Fusjon og fisjon
  - Aksjeloven § 3-8?
  - Om samarbeid mellom regnskapsfører, revisor og advokat
  - Case 

Gjennomføring

Forelesning med gjennomgang av praktiske eksempler og/eller gruppearbeid.

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 01. nov
  SANDEFJORD
 • Kursleder Ole Morten Huseby
 • 15. des
  OSLO
 • Kursleder Ole Morten Huseby
 • 13. nov
  ÅLESUND
 • Kursleder Ole Morten Huseby
 • 15. des
  Streaming
 • Kursleder Martine Aas Dale
 • Portrett av Ole Morten Huseby
  Kursleder:
  Ole Morten Huseby
  Advokat
 • Portrett av Martine Aas Dale
  Kursleder:
  Martine Aas Dale
  Daglig Leder /Statsautorisert regnskapsfører