Stedlig kurs

Skatt 2023 – Nyheter og aktuelle temaer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Skal du være oppdatert innen skatteretten, er dette kurset du skal gå på. Dette kurset er hvert år et helt nytt kurs. Alle vesentlige nye skatteregler og andre nyheter på skatteområdet, herunder viktige dommer og uttalelser blir gjennomgått.
Del:

Kurset er et aktualitetskurs hvor du ajourføres på skatteområdet. Hvordan skal du best tilpasse deg skattereglene? Kan du redusere formuesbeskatningen? Hva er lovlige tilpasninger og hvordan praktiseres reglene? Du vil også få vite hva som er forventede nye regler etter skatteutvalgets innstilling. Hva er de mest sannsynlige endringer? Endelige temaer avhenger av hvilke lovendringer som kommer samt hvilke problemstillinger som de siste erfaringer gjør særlig aktuelle. 

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som har behov for å være oppdatert på skatteområdet samt deg som gir råd om skatt og bistår med eller kontrollerer skattemeldinger. Kurset baserer seg på at deltakerne har grunnleggende kunnskaper om skatt. 

Innhold

 • Nye skatteregler 
 • Revidert nasjonalbudsjett 2023 
 • Statsbudsjettet for 2024 
 • Aktuelle og sentrale dommer og uttalelser 
 • Fra skattemyndighetenes saksbehandling 
 • Skatteutvalgets instilling
  - Oversikt
  - Hva kan vi forvente av nye regler?
  - Hvilke tiltak bør gjøres nå? 
 • Formuesbeskatning
  - Spesielle formuesproblemstillinger
  - Aksjer
  - Eiendom, næring og privat
  - Når er fritidseiendommen en hytte?
  - Hvordan redusere skattepliktig formue 
 • Havbruksbeskatning 

Gjennomføring

Foredrag med eksempler og diskusjon om sentrale problemstillinger

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå