Stedlig kurs

Bokføringsreglene - har du kontroll?

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 7
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap og rapportering av skatter og avgifter mv. Hvilke krav stiller bokføringsloven til vår registrering, dokumentasjon og presentasjon av regnskaps-opplysninger?
Del:

Kurset vil gjennomgå relevante krav i bokføringsloven med tilhørende forskrift. Hovedfokus vil være på løpende bokførings- og dokumentasjonskrav, herunder spesifikke bransjekrav. Vi vil også gjennomgå krav til prosjektregnskap og kravene til periodevise avstemminger. Målet med kurset er at du som kursdeltaker skal ha god kjennskap til hva regelverket innebærer i praksis, slik at du sikrer deg at kvaliteten på bokføringen og tilhørende dokumentasjon er i tilfredsstillende samsvar med lov- og forskriftskrav. 

Målgruppe

Kurset er relevant for deg som er involvert i en virksomhets finansielle rapportering, fra bokføring og dokumentasjon av enkelttransaksjoner til endelige rapporteringer og kontrollfunksjoner.

Innhold

 • bokføringsprinsipper 
 • dokumentasjon
 • kontantsalg
 • serveringsvirksomhet
 • bygg- og anleggsbransjen

Gjennomføring

Stedlig kurs, undervisningen vil bestå av teori, praktiske eksempler og case

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 06. nov
  GRÅLUM
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
  Få plasser
 • 10. nov
  HAMAR
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • 28. nov
  TRONDHEIM
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
  Få plasser
 • 13. des
  OSLO
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • Portrett av Tone Nordvik Berntzen
  Kursleder:
  Tone Nordvik Berntzen
  Statsautorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor