Stedlig kurs

Lov og rett for næringslivet 2023

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Kurset behandler vanlige og (noen) uvanlige rettslige problemstillinger regnskapsfører og dennes kunder kan stå overfor i sin virksomhet.
Del:

Enhver bedrift og dennes regnskapsfører vil med ujevne mellomrom stå overfor rettslige problemstillinger som de ikke har spisskompetanse på. Dette kurset er ment å være til nytte i slike situasjoner.

Målgruppe

Målgruppen er eiere, drivere og regnskapsførere for små- og mellomstore bedrifter. 

Innhold

 • Selskapsrett – styreansvar i tøffe tider
 • Konkurs og restrukturering

- Regnskapsførers plikter og ansvar ved kundens konkurs

 • Omorganisering – hvordan opprette AS, holdingstruktur
 • Arbeidsrett

- Innsyn i ansattes epost
- Overvåkning av ansatte
- Konkurranseklausuler

 • Aksjonærtvister

- Aksjonæravtaler
- Utløsning av aksjonær; vilkår, pris

 • Opptak av partner/kompanjong
 • Avlønning ansatte – bonus, aksjer, opsjoner
 • Kjøp og salg av bedrift

- Innmat vs. aksjer
- Skatt og MVA

 • Leieforhold

- Leietakers og utleiers rettigheter
- Vederlag til leietaker ved leieforholdets slutt
- Manglende betaling av husleie
- Manglende vedlikehold fra utleier
- Påkostning leide lokaler; skatte- og avgiftsmessige konsekvenser for utleier/leietaker
- Konkurs hos utleier eller leietaker
- MVA; hvem har justeringsforpliktelsen når leietaker flytter ut eller går konkurs?

 • Generasjonsskifte
 • Lønn vs. utbytte
 • Reklamasjoner – rettigheter og frister for kjøper og selger
 • Minoritetsvern i aksjeloven

Gjennomføring

Forelesninger med bruk av praktiske eksempler og problemstillinger, herunder gjennomgang av konkrete case.

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 02. nov
  BERGEN
 • Kursleder Jan Sørbø
  Få plasser
 • 09. nov
  KRISTIANSAND S
 • Kursleder Jan Sørbø
  Få plasser
 • 15. nov
  OSLO
 • Kursleder Jan Sørbø
 • 21. nov
  TROMSØ
 • Kursleder Jan Sørbø
  Få plasser
 • Portrett av Jan Sørbø
  Kursleder:
  Jan Sørbø
  Statsautorisert revisor, advokat, siviløkonom