Stedlig kurs

Pensjon for arbeidsgiver og arbeidstaker

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 3
  Klokke Klokke ikon
 • Annet 4
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 3
  Klokke Klokke ikon
 • Annet 4
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Pensjon er i fokus som aldri før. Alternativene og kombinasjonsmulighetene er mange, og feil valg kan koste dyrt, både på bedrifts- og individnivå. Informasjonsbehovet er derfor tilnærmet utømmelig.
Del:

Ansvaret for egen pensjon er i langt større grad overført til den enkelte. Med økt ansvar følger imidlertid også økt mulighet til å påvirke egen pensjon. Pensjon er dessuten mer enn alderspensjon.  

En god rådgiver bør ha grunnleggende kunnskap om pensjonsregelverket, hvilket handlingsrom dette gir og – ikke minst – konsekvensene av de ulike alternativene.  

Målgruppe

Kurset er utarbeidet med sikte på regnskapsførere med interesse for kunders og egen pensjon. Her legges til grunn at regnskapsfører både vil bistå arbeidsgivere og ansatte, samt andre næringsdrivende. Spørsmålene fra kunden vil være mange: Hva må jeg gjøre? Hva kan jeg gjøre, Hva bør jeg gjøre? Og - ikke minst; hva bør jeg unngå å gjøre?  

Hva gjelder pensjon gjennom arbeidsforhold, vil hovedfokus være på pensjonsordningene i privat sektor. Offentlig tjenestepensjon vil imidlertid også kort bli behandlet.  

Innhold

 • Alderspensjon fra Folketrygden 
 • Pensjonsreformen og endringene i folketrygden 
 • Opptjening og beregning av alderspensjonen 
 • Skattlegging av pensjon generelt  
 • Hvor finner jeg mine tall? 
 • Kan man selv påvirke folketrygdens alderspensjon?  
 • Hva skjer ved et ev. jobbskifte? 
 • Alderspensjon og AFP gjennom arbeidsforhold
  - Alderspensjon og AFP i privat sektor
  - Alderspensjon  
 • Hva må bedriften ha (hva er obligatorisk)? 
 • Hva kan bedriften ha (hva er handlingsrommet)?
  - Ytelsespensjonsordninger
  - Innskuddsordninger
  - Hybrid tjenestepensjon 
 • Hva bør bedriften ha (hva er «riktig» nivå og sammensetning i den enkelte bedrift)? 
 • Hvor finner den enkelte oversikt over opptjent pensjon gjennom arbeidsforhold? 
 • Hva skjer ved et ev. jobbskifte eller andre hendelser? 
 • AFP i privat sektor
  - Hva ligger i dagens AFP-ordning og hvilke endringer kan ventes?
  - Hvor finner man tallene for AFP?
  - Hva skjer ved et ev. jobbskifte? 
 • Kort om alderspensjon og AFP for offentlig sektor 
 • Alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger 
 • Kort om alderspensjonsordningen for de født i 1962 eller tidligere 
 • Kort om alderspensjonsordningen for de født i 1963 eller senere 
 • Hvor finner man oversikt over pensjon gjennom arbeidsforhold? 
 • Hva skjer ved et ev. jobbskifte eller andre hendelser? 
 • Offentlig AFP
  - Kort om AFP-ordningen for de født i 1962 eller tidligere
  - Kort om AFP-ordningen for de født i 1963 eller senere
  - Hvor finner man tallene for AFP?
  - Hva skjer ved et ev. jobbskifte og andre hendelser? 
 • Kort om risikodekninger gjennom arbeidsforhold
  - Risikodekninger privat sektor
  - Risikodekninger, offentlig tjenestepensjon 
 • Individuell pensjonssparing 
 • Kort om ulike spareformer 

Gjennomføring

«Pensjon i praksis» er et praktisk rettet kurs der jus kombineres med økonomi og teori med praksis. Kurset har en undervisningsform der deltakerne oppfordres til å benytte egen PC underveis i kurset. Under veiledning fra kursleder kan de som ønsker det, logge seg inn på aktuelle kalkulatorer, finne egne tall og foreta aktuelle beregninger. Kurset ledes av to av Norges fremste uavhengige pensjonseksperter, Alexandra Plahte og Hilde Nordstoga fra Formue Pensjonsrådgivning AS.

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå