Stedlig kurs

Ny regnskapsførerlov og GRFS

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Ny regnskapsførerlov og ny GRFS trådte i kraft 1. januar 2023. Som regnskapsfører må du ha god kjennskap til hvilke krav som stilles til deg. I dette kurset går vi gjennom de nye reglene, med særlig fokus på endringer fra tidligere regler.
Del:

Som regnskapsfører må du ha svært god kompetanse om de kravene som stilles til yrkesutøvelsen. Regnskapsførerloven og GRFS er kjernen i de reglene bransjen må forholde seg til. Det er derfor avgjørende at du setter deg inn i de nye reglene, slik at du blir i stand til å etterleve dem og på en effektiv måte levere regnskapstjenester av høy kvalitet.

Målgruppe

Kurset passer særlig for statsautoriserte regnskapsførere som plikter å følge regnskapsførerreglene i sin oppdragsutførelse og som må holde seg oppdatert på endringer i regelverket. Kurset passer også for ledere i regnskapsselskaper og andre som arbeider med ekstern regnskapsføring 

Innhold

Ny regnskapsførerlov trådte i kraft 1. januar 2023. Samtidig fikk bransjen også en ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Noe er heldigvis som før, men på en del områder er det gjort både større og mindre endringer. Det gjøres innskjerpinger på enkelte områder som er sentrale for at vi skal levere god kvalitet, mens det andre steder gjøres forenklinger som tillater mer effektive arbeidsformer og mindre byråkrati.  

Kurset gjennomgår de nye reglene, med fokus på de områdene hvor det er materielle endringer sammenlignet med gjeldende regelverk.

 • Autorisasjonsplikt og begrepsbruk
 • Godkjenning og etterutdanning
 • Tilbakekall av godkjenning og straff
 • Organisering av regnskapsvirksomheten og taushetsplikt
 • Etablering, forberedelse og fortsettelse av regnskapsoppdrag
 • Utførelse og dokumentasjon av regnskapsoppdrag
 • Kvalitetskontroll på regnskapsoppdrag

Gjennomføring

Forelesning med diskusjon og praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå