Stedlig kurs

Bygg- og anleggsbransjen - regnskap, skatt og avgift

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 3
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 4
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Kurset vil gi deg godt innblikk i sentrale områder i det omfattende og komplekse regelverket knyttet til bygg- og anleggsbransjen med hensyn til regnskap, skatt og merverdiavgift.
Del:

Du får kjennskap til viktige bestemmelser og alternative valg av løsninger for bransjen med konsekvens for både for selskapets utbyttekapasitet, beskatningstidspunkt og avgiftsbelastning

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som har erfaring fra regnskapsføring, revisjon og rådgiving for bygg- og anleggsvirksomheter, og ønsker å øke dine kunnskaper og innsikt om sammenhengene i regelverkene. Dette for å kunne gi konstruktive og verdifulle råd til dine kunder mht valg av løsninger og redusere risiko knyttet til skatt og merverdiavgift.

Innhold

 • Bygg- og anleggsbransjen i Norge – Hva er hovedutfordringene knyttet til regnskap, skatt og merverdiavgift innen bransjen?
 • NRS 2 Anleggskontrakter – hovedprinsipper samt særskilte regler for inntektsføring av egenregiprosjekter og reglene for små foretak
 • Tvistesaker og regnskapsrapportering
 • Bokføringsloven og uttalelser om god bokføringsskikk – erfaringer fra bokettersyn
 • Skattemessig verdi anleggskontrakter – aktuelle problemstillinger og forvaltningspraksis
 • Midlertidige forskjeller - tilvirkningskontrakter
 • Når og hvordan skal det rapporteres i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR)
 • Uttaksregler merverdiavgift
 • Egenregi/fremmedregi – avgiftsbehandlingen
 • Periodisering av avgift

Gjennomføring

Forelesning og diskusjon, med bruk av praktiske eksempler og problemstillinger herunder gjennomgang av konkrete case.

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 25. okt
  STAVANGER
 • Kursleder Svein Wiig
 • 13. nov
  OSLO
 • Kursleder Svein Wiig
 • 29. nov
  TRONDHEIM
 • Kursleder Svein Wiig
 • 13. nov
  Streaming
 • Kursleder Svein Wiig
 • Portrett av Svein Wiig
  Kursleder:
  Svein Wiig
  Partner / Statsautorisert revisor