Stedlig kurs

Risikobasert regnskapsføring

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 2
  Klokke Klokke ikon
 • Regnskapsf. 5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 2
  Klokke Klokke ikon
 • Annet 5
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Regelverket regnskapsfører må forholde seg til åpner for at regnskapsfører kan ha risikobasert tilnærming til hvordan oppgaver løses. Hva innebærer det? Hvilke muligheter åpner det for, ikke minst når stadig mer automatiseres? Dette kurset drøfter hvordan risikotenking kan anvendes i regnskapsbransjen.
Del:

Det nye regnskapsførerregelverket fra 2023, risikostyringsforskriften og hvitvaskingsloven fokuserer på kvalitetsstyring og risikotenkning for hvordan det forventes at vi skal utføre vårt arbeide. Teknisk utvikling med stor grad av automatisering av bokføringen gjør at vi mister detaljkontroll, og må bruke risikobasert tilnærming til kontrollhandlinger for å kvalitetssikre regnskap og oppdragsutførelse.  

Vi må rett og slett øke vårt fokus på risiko og risikoreduserende tiltak i vår arbeidshverdag. Fordelen er at det samtidig kan redusere vår arbeidsmengde, når vi jobber smartere og mer målrettet i forhold til håndtering av risiko.  

Målgruppe

Alle som arbeider med og har ansvar for oppdragsutførelse og kvalitetssikring av regnskaper. 

Innhold

 • Krav i ny regnskapsførerlov: Kvalitetsstyring 
 • Krav i ny GRFS: Risikobasert tilnærming 
 • Risiko etter risikostyringsforskriften og hvitvaskingsloven 
 • Hvilke risikoer må regnskapsforetaket forholde seg til? 
 • Hvordan håndtere risikobransjer? 
 • Hvordan håndtere oppdragsspesifikk risiko? 
 • Planlegging og utførelse av oppdrag  
 • Kvalitetssikring av oppdragsutførelsen 

Gjennomføring

Forelesning med praktiske eksempler og diskusjon

Pris

Medlem: 3000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4000,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå