Nettkurs

Økonomisk rådgivning til små og mellomstore bedrifter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Mange norske små og mellomstore virksomheter lykkes ikke godt nok med å utvikle forretningsmodeller som bidrar til en stabil og langsiktig verdiskaping. I en hektisk arbeidshverdag trenger eierne og lederne av disse bedriftene ofte hjelp utenfra til å prioritere, implementere, styre og evaluere, men hva skal til for at vi kan tilby den hjelpen som det er behov for? Kurset er publisert i 2023.
Del:

Målet med kurset er at deltakerne skal reflektere over at utvikling av rådgivningskompetanse er en kontinuerlig prosess, som kan beskrives i en syv-trinns modell. Med en økt bevissthet rundt denne modellens ulike komponenter, skaper vi et større helhetlig fokus rundt både rådgiverens ulike roller og utfordringene knyttet til å skape verdier for vår oppdragsgiver. Kurset balanserer forholdet mellom teori og forskning og praktiske bransje- og virksomhetsspesifikke eksempler. 

Målgruppe

Kurset egner seg for alle som ønsker å utvikle seg som rådgivere innenfor utvikling og styring av små og mellomstore bedrifter. 

Innhold

Steg 1: Bevisstgjøring og motivasjon – skal vi være rådgivere og i så fall hvorfor? 

Steg 2: Hvordan posisjonere seg i markedet – hvor er det mest behov for oss og hvordan kommer vi oss dit? 

Steg 3: Rolleforståelse og -utvikling – rådgiveren har mange ulike roller, hvem er vi nå og hvem ønsker vi aller helst å være? 

Steg 4: Faglig forankring – hvilke modeller egner seg best til å styre og utvikle norske små og mellomstore virksomheter? Litt om interessentorientert, ressursorientert, risikofokusert og målstyrt ledelse, samt budsjettenes rolle i moderne økonomistyring. 

Steg 5: Praktisk problemløsning – hvordan skal vi utvikle vår egen verktøykasse? Litt om organisering av ledelse og styring i en mindre virksomhet, og om hvordan vi lager gode rutiner for styring, rapportering og evaluering. 

Steg 6: Optimal kommunikasjon – hvordan kan vi kommunisere best mulig underveis som rådgivere? 

Steg 7: Fokus på endring – hvordan kan man overvinne endringsmotstand og redusere risikoen for at organisasjonen ikke kommer seg dit den ønsker? 

Gjennomføring

Streamet forelesning - nettkurs. Det er utarbeidet et eget kompendium til kurset. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Tor Olav Nordtømme
 • Portrett av Tor Olav Nordtømme
  Kursleder:
  Tor Olav Nordtømme
  Statsautorisert regnskapsfører