Nettkurs

Regnskapsførers ansvar som rådgiver innenfor arbeidsrettsspørsmål

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 2,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 2,5
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Antallet arbeidstvister har økt betydelig de siste årene. Undersøkelser viser at nesten hver tredje leder opplever at de har vært i situasjoner der ansatte har hatt bedre kunnskap om sine rettigheter enn dem selv. Behovet for rådgivning i arbeidsrettsspørsmål ute i bedriftene er åpenbart stort. Kurset er publisert i 2024.
Del:

Lovgivningen åpner i betydelig grad for at regnskapsfører kan gi råd innen dette fagområdet, så lenge man har tilstrekkelig kompetanse. Dette kurset setter fokus på de mulighetene regnskapsfører har til å gi rådgivning innenfor arbeidsrett.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle regnskapsførere som ønsker å vite mer om hva man kan gi råd om i arbeidsrettsspørsmål.

Innhold

 • Har kunden behov for vår hjelp i arbeidsrettsspørsmål?
 • Regnskapsfører er kundens «nærmeste» eksterne rådgiver
 • Hva kan vi rådgi om
  - Hva er tillatt etter loven
 • Særskilte problemområder 
 • Når bør vi henvise kunden videre
 • På hvilke områder kan vi være aktive rådgivere
 • Regnskapsførers ansvar som rådgiver
 • Profesjonsansvaret og erstatningsansvar
 • Ansvarsforsikringen

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1300,-
Normalpris: 1800,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Harald Breivik
 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat