Nettkurs

Innføring i internprising

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 2
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Internprising har kommet for å bli, og fokuset på området er sterkt økende. Problematikken er ofte like aktuell for små som for større foretak, og er aktuelt også for transaksjoner innenfor landegrensene. Kurset er publisert i 2024.
Del:

Revisorer og regnskapsfører har en viktig rolle i tilknytning til internprising. Formålet er at deltakerne skal bli mer bevisste på problematikken, slik at f.eks. rapporterings- og dokumentasjonskravene blir ivaretatt. Videre gir kurset en god oversikt over et komplekst fagområde, og vil kunne være et godt utgangspunkt for de som vurderer å starte å tilby tjenester i tilknytning til dette.

Målgruppe

Regnskapsførere, revisorer, alle som har interesse av faget internprising. 

Innhold

 • Innledning
 • Kontrollerte transaksjoner
 • Litt om skatteavtaler
 • Arm-lengde prinsippet
 • OECD Transfer Pricing Guidlines
 • Opplysningsplikten
 • Dokumentasjonsplikten
 • Klage m.m.

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1300,-
Normalpris: 1800,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Ola Oldernes
 • Kursleder:
  Ola Oldernes
  Statsautorisert revisor