Kurstittel Dato/sted Type kurs
Fagdager Oslo 3 12 - 15 des OSLO Fagdag
xStreamFagdager Oslo 3 12 - 15 des Streaming Fagdag

Innenlands

Regnskap Norge tilbyr en rekke kurs. Både nettkurs, fagdager, fagdager i utlandet og stedlige kurs.