Praktisk informasjon

Her finner du informasjon rundt pris og rabatter, kursbevis, avmelding, bytting og avlysning av kurs.

OBS.
Dersom du har meldt deg på et av våre Akademiprogrammer, gjelder egne villkår  

Se vilkår for akademiprogrammer

Kursavgift

Prisene på våre kurs avhenger av hva slags type kurs det er. Du finner en oversikt over alle våre kurs og deres pris i vår Kursoversikt

Tidligrabatt

For kurs som inngår i Fagdager, gir vi kr 500 i rabatt pr kurs ved påmelding via regnskapnorge.no før en gitt dato du vil finne i Kursoversikten. Rabatten vil falle bort ved bytte av kurs etter at fristen for tidligrabatt er passert. Rabatten gjelder ikke for Fagdager i utlandet samt xStreamFagdager (unntaket er Strømstad).

Kursbevis

Medlemmer henter selv ut kursbevis under «Mine  kurs».

NB! Ikke-medlemmer må først opprette en brukerprofil for å få tilgang til å melde seg på kurs og å hente ut kursbevis, dette kan gjøres underveis i kursbestillingen. Ta kontakt med medlemssenter@regnskapnorge.no dersom du ikke mottar e-post med instruksjoner etter registrering.

Brukervilkår nettkurs

Gjeldende vilkår. 

Avmelding og bytting av kurs

Avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart beregnes halv kursavgift. Ved avmelding senere enn 1 uke før kursstart beregnes full kursavgift. Ved hotellreservasjon kommer i tillegg eventuelt ansvar overfor hotellet. For Fagdager i utlandet gjelder egne regler som vil fremgå for hvert enkelt arrangement.

Nettkurs 
Avmelding er ikke mulig etter gjennomført kjøp, men man kan bytte kurstittel innen de første 14 dagene dersom kurset ikke er påbegynt. Ved bytte av kurs vil det påløpe et gebyr på 300,- per kurs.

Varighet: Man har 180 dager til å gjennomføre kurset fra kjøpsdato. Eks: Blir kurset kjøpt kl 16.00 den 1. juli, vil det utløpe kl 16.00 den 27. desember. Vi anbefaler å gjennomføre i god tid, kursavgift blir ikke refundert ved tidsutløpt kurs. 

Gebyr
Dersom du velger å bytte kurs senere enn 14 dager før opprinnelig kursstart vil det påløpe et gebyr på kr 300 per kursdag.

Avlysning av kurs

Gjennomføring av kurs forutsetter normalt minimum 20 deltagere.

Erstatning

Vårt erstatningsansvar begrenser seg oppad til kursavgiftens størrelse. Deltakere er selv ansvarlige for å møte til kurset i god tid. NB - Regnskap Norge AS refunderer ikke kursavgiften ved f.eks. kansellerte flyavganger.

Force Majeure

Hendelser og handlinger utenfor vår kontroll gir Regnskap Norge AS rett til å avlyse kurs.

Personopplysninger

For å gjennomføre avtalen med deg, herunder å utstede kursbevis og registrere etterutdanning, vil vi
lagre og behandle personopplysningene navn, epostadresse, mobilnummer og fakturaadresse. Vi
behandler også opplysningene for å kunne tilby nye aktuelle kurs i forbindelse med
etterutdanningskravet.