!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Den vanskelige samtalen

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • Annet 3,5
    Klokke Created with Sketch.
  • Revisor:
  • Annet 3,5
    Klokke Created with Sketch.
26.05.2016
09.00-12.00
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO
Del:
De aller fleste av oss vil ha behov for å gjennomføre en vanskelig samtale fra tid til annen. Mange gruer seg for slike samtaler og utsetter dem derfor på ubestemt tid. Ledelse handler også om å ta tak i problemstillinger, foreta vanskelige valg, sette grenser og gjennomføre vanskelige og nødvendige samtaler. Det som skiller de som er gode til å håndtere vanskelige samtaler fra de som ikke er det, er at de har øvd. Som med det meste andre i livet er det gjennom trening vi skaffer og forbedrer våre ferdigheter.

Målgruppe

Kurset er laget for deg som ønsker å tilegne gode praktiske og effektfulle verktøy for å lede og utvikle deg selv og andre. Alle som har et personal-, ledelse- og /eller prosjektansvar. Kursinnholdet er også godt egnet i private sammenhenger.

Innhold

Hovedmålet er å kunne lære en struktur og modell for hvordan håndtere” den vanskelige samtalen”.  Når du har gjennomført kurset, skal de føle deg tryggere og i bedre stand til å kunne gjennomføre disse samtalene.  
• Hva er «Den vanskelige samtalen?»
Eksempler på slike samtaler kan være; kundeklager, manglende kvalitet i arbeidet, mer proaktiv overfor kundene, levere mer rådgivningstjenester eller invitere til møter med potensielt nye kunder.

• Hva er målet? Avvikling eller utvikling? 
I de aller fleste tilfeller må og bør målet være å kunne utvikle medarbeideren.  Når dette valget er gjort, bør alt du foretar deg som leder, være mest mulig ressursbyggende for medarbeideren.

• Et «coachende» lederskap
Hva kan du gjøre for å skape mer entusiasme og motivasjon for endring?

• Riktig tankesett for hensiktsmessig utvikling
Studier viser at noen mennesker mestrer utvikling og endring bedre enn andre. Dette er ferdigheter det er mulig å trene seg til.

Gjennomføring

Dette halvdagskurset vil bestå av noe teori sammen med praktiske øvelser og rollespill. Vi gjennomgår budskap og argumenter systematisk og dere trener, ved hjelp av rollespill, på samtalen dere kan møte. Ved at du også «spiller» rollen til den dere skal i dialog med får du også bedre innsikt i den andres situasjon – det er alltid smart å se en sak fra flere sider.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-