!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Fra regnskapsprodusent til støttespiller

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 2
  Klokke Klokke ikon
 • Annet 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 5
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 2500,- Ansatt i medlemsbedrift: 2500,- Normalpris: 3200,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 2500,- Ansatt i medlemsbedrift: 2500,- Normalpris: 3200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kurset formål er å sette fokus på de endringer som skjer i regnskapsbransjen, og hvordan man tilpasser seg en drift hvor samhandlingen med kunden skjer digitalt, skybasert og delt.
Del:

Vi ser på hvordan vi skal tilpasse oss denne omstillingen. Vi drøfter hvordan dette vil påvirke regnskapsførerbransjen og hvor mye av våre tradisjonelle arbeidsoppgaver som blir borte. Vi drøfter kontorets omstillingsprosess med fokus på leders og den enkeltes ansvar i prosessene og vi omhandler også hvordan vi rent praktisk kan få våre ansatte til å øke andelen tilleggstjenester med fokus på enkel regnskapsnær rådgivning

Målgruppe

Dette kurset er aktuelt for alle ansatte på regnskapskontoret. Det er avgjørende at alle ansatte føler å være med prosessene. Kurset peker særlig på leders ansvar, men vi lærer også at det er avgjørende med en god og sterk dialog på kontoret for å lykkes

Innhold

Hva skjer i regnskapsbransjen
Den teknologiske utvikling
Hvordan påvirker digitaliseringen oss
Kompetanse og bemanningsbehov
Leders spesielle ansvar
Den enkeltes ansvar
Hvordan skape ønsket endring
Erfaringer fra to regnskapskontorer
Regnskapsnær rådgivning og tilleggstjenester våre ansatte må beherske

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2500,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2500,-
Normalpris: 3200,-
*eks. mva på nettkurs og servering