!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Likviditetsbudsjettering og oppfølging

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 4
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 4
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 2100,- Ansatt i medlemsbedrift: 2100,- Normalpris: 2900,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 2100,- Ansatt i medlemsbedrift: 2100,- Normalpris: 2900,- *eks. mva på nettkurs og servering
En del bedrifter sliter med økonomien på grunn av dårlig styring og manglende likviditet - kanskje på tross av potensielt god lønnsomhet. I dette kurset vil vi lære å lage et likviditetsbudsjett for en bedrift der vi bruker en enkel, men effektiv modell. Kurset er publisert i 2018.
Del:

I kurset får du systematisk innblikk i gjennomføringen av likviditetsbudsjettet, og lærer å se sammenhengen mellom budsjettet, balansetallene og andre faktorer som investeringer, emisjoner og kapitalbinding.
Verktøyet er enkelt, og du kan raskt kan ta det i bruk i egen bedrift eller for dine kunder. Resultatet vil snart vise seg på bunnlinjen.

Målgruppe

Kurset er særlig aktuelt for de som ønsker å lære mer om likviditetsstyring, spesielt med tanke på utforming av likviditetsbudsjettet. Likviditetsplanlegging er en særdeles krevende oppgave som inneholder mye usikkerhet. For å kompensere for dette blir det lagt stor vekt på simuleringer for å se hvordan likviditeten endrer seg etter forskjellige scenarier. Samtidig ser vi på hvilke forhold som fører til anstrengt likviditet, og hvilke tiltak som bør gjennomføres for å sikre at likviditeten ikke "lekker" ut av bedriften. Vi ser videre på beste praksis i oppfølging av eiendeler og gjeld for optimal likviditetsstyring. For å få utbytte av kurset må det være en klar intensjon om å utvikle bedre systemer for likviditetsstyring.

Innhold

Kurset er bygget opp rundt en case-situasjon der en bedrift er kommet i en vanskelig likviditetssituasjon grunnet for lite fokus på dette tidligere. NB! Det er viktig at deltakere laster ned casen til bruk underveis i kurset. Vi setter opp likviditetsbudsjettet ut fra et resultatbudsjett, balansen og informasjon om investeringsplaner. Deretter ser vi på hvordan likviditeten endrer seg når vi simulerer endringer i effektive kredittider for kunder og leverandører.

Vi går grundig gjennom prinsippene for aktiv styring av eiendeler og gjeld i en bedrift både for å frigjøre likviditet, men også for å møte vanskelige tider. Vi viser hvordan vi kan anvende verdier og tall fra økonomisystemet for å få indikasjoner om likviditetsutviklingen.

Kurset drøfter aktiv likviditetsbudsjettering ved hjelp av:  
 • Økonomisystemet med faktiske kundefordringer og leverandørgjeld, skyldig MVA, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og feriepenger
 • Verdier fra budsjetter, reviderte budsjetter og prognoser
 • Kontantstrøm fra budsjetter og prognoser 
 • Forfall på inngående balanse
 • Forfall på regnskapsposter fram til inneværende periode
 • Kontantstrøm på budsjetter og prognoser fra og med inneværende periode.

Gjennomføring

Nettkurset deler seg inn 4 sekvenser med en teoretisk innføring, en gjennomgang av oppgaven som skal løses, og til slutt en gjennomgang av oppgaven før det oppsummeres. Halvparten av kurstiden vil deltakeren bruke på å løse oppgaven, det er derfor VIKTIG at deltaker laster ned excel-vedlegget merket "blank". Casen er bygget opp slik at deltakerne vil kjenne igjen vanlige problemstillinger rundt likviditetsstyring og de blir kjent med bruk av en enkel modell som kan anvendes i det praktiske arbeid for styring av likviditeten i egen bedrift eller ute hos andre virksomheter.

Pris

Medlem: 2100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2100,-
Normalpris: 2900,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Steve Cole
  Kursleder:
  Steve Cole
  Daglig leder