!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

MVA - fast eiendom

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kurset gir en oversikt over avgiftsmessige forhold knyttet til bruk, utleie, kjøp og salg av fast eiendom, herunder reglene om frivillig registrering og justeringsreglene. Kurset inneholder praktiske eksempler med tall, samt flere caser for å illustrere ulike scenarioer. Kurset er publisert i 2018.
Del:

Vi gjør oppmerksom på at nåværende sats på utleie er 12% og ikke 10%, dette har ingen praktisk betydning for resten av kursinnholdet.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for regnskapsførere, regnskapsmedarbeidere, økonomiansvarlige, revisorer og andre som jobber med merverdiavgift og fast eiendom.

Innhold

 • Begrepet «fast eiendom»
  - Definisjon
  - Avgrensning mot løsøre
 • Avgiftspliktige tjenester knyttet til fast eiendom
  - Lovens system
  - Hotellvirksomhet
  - Utleie av hytter og ferieleiligheter
  - Parkeringsplasser
 • Frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret
  - Vilkår
  - Virkning
  - Praktiske eksempler
  - Myldrearealer og fellesarealer
  - Dokumentasjonskrav 
  - Tips om innhold i leiekontrakten
  - Fremutleie
  - Forhåndsregistrering og tilbakegående avgiftsoppgjør
 • Egen bruk av fast eiendom 
  - Fradragsretten
  - Egen bruk og utleie
 • Justeringsreglene
  - Kapitalvarebegrepet
  - Justeringsperiode 
  - Justeringsplikt-/rett 
  - Justeringshendelser
  - Tomme lokaler
  - Praktiske eksempler og case med tall 
 • Salg og kjøp av fast eiendom
  - Salg av AS
  - Salg av eiendommen som sådan
  - Overføring av justeringsplikt-/rett
  - Dokumentasjonskrav
  - Transaksjonskostnader
  - Infrastruktur 
 • Skatteetatens kontroller
  - Kontroller og bokettersyn
  - Opplysningsplikt
  - Tips & råd
 • Case
  - Løsning av praktiske caser i fellesskap

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Cecilie Aasprong Dyrnes
  Kursleder:
  Cecilie Aasprong Dyrnes
  Partner, Advokat (H)